Assemblee behandelt luchtvaartovereenkomst met VS

De Nationale Assemblee komt dinsdag in openbare vergadering bijeen. Dan wordt Ruth de Windt beëdigd als griffier. Zij volgt Marcia Burleson op die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Hierna staat op de agenda behandeling van de 'Overeenkomst inzake Luchtvervoer tussen de Regering van de
Republiek Suriname en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika".


De overeenkomst tussen Suriname en de VS is ingediend op 21 mei bij De Nationale Assemblee en wordt gelijk in behandeling genomen. De commissie die deze overeenkomst voorbereid voor openbare behandeling bestaat uit Ronnie Brunswijk (voorzitter), en de leden Hesdy Pigot, Marinus Bee, Guno Castelen, Oesman Wangsabesari en Melvin Bouva.

De luchtvaartovereenkomst is vorig jaar juli getekend tussen de VS en Suriname. Het gaat om een ‘open sky’ overeenkomst voor een marktgerichte aanpak van de luchtverbinding tussen de beide landen en vliegoperatie buiten hun grondgebied.
Met deze overeenkomst wordt samengewerkt aan het verminderen en verwijderen van beperkingen op bijvoorbeeld het aantal vluchten en de frequentie daarvan tussen de beide landen. Ook worden strengere regels, voor bijvoorbeeld welke vliegtoestellen worden ingezet, verwijderd. De overeenkomst is getekend door minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken en ambassadeur Jay Anania.
  1. overeenkomst 6
  2. behandeling 3
  3. suriname 3
  4. nationale 2
  5. assemblee 2