DOE krijgt speciaal huwelijksaanzoek van Brunswijk

De voorzitter van de politieke partij Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE), Carl Breeveld, heeft tijdens een kadermeeting aangegeven dat hij een speciaal huwelijksaanzoek heeft gekregen van Ronny Brunswijk van de Abop om gezamenlijk te verkiezingen in te gaan. Breeveld benadrukte dat de partij niet zomaar in zee gaat met ‘links en rechts’. De partij staat altijd open en luistert graag naar de voorstellen die gedaan worden. DOE gedraagt zich ook niet afstandelijk. Het is volgens Breeveld goed om te praten, te luisteren, de argumenten te delen met elkaar en aan te geven wat de condities zijn. Hij geeft verder aan dat de partij zo een beetje een vreemde eend in de bijt is, omdat ze niet zo snel aangejaagd wordt door de verkiezingskoorts. Als hij moet luisteren naar de geluiden vanuit de structuren, dan gaat de partij alleen de verkiezingen in. Dat besluit moet echter via een officieel congres of algemene ledenvergadering genomen worden.

DOE vermoedelijk alleen de verkiezing in
Zoals het zich nu laat aanzien en als de meningen van de mensen in de partij worden meegenomen, dan zal DOE alleen de verkiezing ingaan. Op vrijdag 30 mei heeft de partij een kadermeeting gehouden in ‘Ons Huis’. Volgens Breeveld zijn de kaderavonden een geweldig instrument om over bepaalde onderwerpen te praten die spelen in de samenleving. De mensen denken met elkaar, zijn interactief met elkaar bezig en men helpt op die manier nadenken en invulling geven aan de richting waar de partij naar toe moet gaan. Bepaalde zaken die besproken worden, kunnen ook gebruikt worden. Mensen vanuit diverse disciplines komen bij elkaar en kunnen vanuit hun vakkennis ook een speciale inbreng hebben. Bij dit soort bijeenkomsten wordt voornamelijk gewerkt met casussen en gevalstudie.

Genaro Alpin

  1. partij 8
  2. breeveld 4
  3. elkaar 4
  4. mensen 3
  5. kadermeeting 2