Verkiezingen6 cover up college om


Vanwege corruptie toch een ontoelaatbare mogelijkheid gecreëerdom toegelaten te worden tot een van de hoogste colleges in de Trias Politica’s van de Staat?

Hoe is dat mogelijk in een nieuwe staatkundige situatie?

Gepubliceerde feiten van de media: “Oud-officier van Justitie Chandra Algoe is ondanks dat ze vanwege corruptie door procureur-generaal Subhas Punwasi op een zijspoor was geplaatst, twee weken geleden door het Hof van Justitie toegelaten tot de balie”.

Ook vroeg Justitieminister Edward Belfort die slechts de initialen van betrokkene noemde in datzelfde gepubliceerde stuk, zich af hoe dit mogelijk is geweest. De Justitie minister vroeg zich af, hoe het antecedentenonderzoek is verricht. De Justitieminister behandelde deze kwestie na vragen van NDP-parlementariër Rashied Doekhie over het justitieel onderzoek die de bewindsman naar deze zaak wil laten instellen.


Wat zijn de feiten?

1.Algoe was in haar vorige functie officier van Justitie geweest.
2.Algoe werd tijdens het ministerschap op Justitie en Politie van Chandrikapersad Santokhi aangesteld als beleidsmedewerker.
3.In de nieuwe functie als beleidsmedewerker fungeerde Algoe als Coördinator Internationale Betrekkingen.
4.Naar verluidt heeft Algoe in deze functie boetes die zij oplegde tegen onder meer overtreders van de Wet Economische Delicten de penningen daarvan verduisterd.

De verduistering

1.De verduistering van die penningen betrof forse bedragen.
2.Algoe viel door de mand
3.Procureur-generaal Punwasi, die vermoedens of signalen had dat de zaken niet pluis waren zette opzettelijk een valstrikconstructie voor neer.
4.Toen werd ze op heterdaad betrapt.

Het scenario

Algoe werd toen voor de keus gesteld:
1.onmiddellijk haar functie neer te leggen of
2.er zou een strafvervolging tegen haar worden ingezet.

Feiten

1.Minister Belfort hield het parlement woensdagochtend voor dat hij kort na zijn aantreden in 2012 het dossier dat de pg over deze kwestie had aangelegd tijdens een onderhoud met Punwasi ter inzage kreeg.

2.Toen Belfort hiervan een kopie wilde maken,

3.Zou de pg hebben tegengestribbeld.

4.“Het dossier werd uit handen Belfort getrokken, voorzitter”, zei Belfort.

5.Punwasi zou toen hebben gesteld dat anders “de vuile was van het Openbaar Ministerie” naar buiten gebracht zou worden.

6.Naderhand werd Algoe door de bewindsman geconfronteerd met de zaken die hij van de pg had vernomen.

7.Bij dat onderhoud waren ook de directeur van Justitie en Politie en de secretaris van de minister aanwezig.

8.Befort richtte daarna een formeel verzoek aan het parket om de zaak te onderzoeken.

9.Als antwoord kreeg hij van het parket een brief terug die er op neerkwam dat de minister van Justitie en Politie “bemoeit” met een zaak die bij de pg ligt.

10.Belfort heeft deze kwestie vervolgens schriftelijk gerapporteerd aan president Desi Bouterse.

11.De bewindsman heeft er moeite mee dat Algoe tot de Orde van Advocaten is toegelaten.

12.“Er is een grote corruptiezaak verdoezeld”, stelde hij.

13.De bewindsman plaatste enorme vraagtekens bij de wijze waarop het milieu- en antecedentenonderzoek naar Algoe heeft plaatsgevonden.

14.Hij voerde aan dat enige tijd geleden een person die werd voorgedragen voor een ministerspost niet benoemd werd, omdat tegen die persoon in het verleden ooit aangifte was gedaan bij de politie.

15.“Hier praten we over een immens corruptieschandaal”, zei de minister.

16.Vicepresident Robert Ameerali probeerde bij interventie nog te voorkomen dat Belfort het dossier aan het parlement overhandigde.

17.De minister negeerde in eerste instantie het verzoek van de vicepresident en

18.greep MC-fractieleider Ricardo Panka in door een schorsing aan te vragen.

19.Na de schorsing zei Panka dat hij om schorsing had gevraagd omdat hij hoofdpijn had en een aspirientje wilde.

20.Tijdens de schorsing werd minister zover gekregen dat hij de stukken toch niet overdroeg aan het parlement.
Duidelijke vorm van cover up

Tijd om het OM, Rechterlijke macht, Orde van Advocaten en Notariaat behoorlijk door telichten, ter voorkoming van nog grotere schandalen!

AH.TjAH

  1. algoe 10
  2. justitie 7
  3. belfort 7
  4. minister 7
  5. punwasi 4