Scheidsrechterskorps Worstelfederatie versterkt met 9 man

De geslaagden samen met de docenten na de certificaat-uitreiking, vlnr. staande: instructeur Michel Nathoe, Arun Bihariesingh, Alex Tjok Kiem Fa, Widesh Ramcharan, Parwish Bhaggoe en de gastdocenten Jan Loffeld en Ron Visser uit Nederland; hurkend: Akash Gharbaran, Santosh Sharman, Vishal Kedar en Sherwin Kalidin. Geslaagde Samantha Monorath-Gadjradj is uitlandig

De Surinaamse Worstelfederatie (SWF) heeft haar scheidsrechterscursus afgelopen weekend afgerond in het district Nickerie. Negen referee’s versterken hiermee het arbiterskorps van de SWF, die lange tijd verlegen zat met 3 actieve scheidsrechters. In de groep van 9 zit er ook een dame bij. Drie kandidaten haalden de eindstreep niet. De geslaagden zijn Vishal Kedar, Santosh Sharman, Alex Tjok Kiem Fa, Akash Gharbaran, Arun Bihariesingh, Samantha Monorath Gadjradj en uit Nickerie Parwish Bhaggoe, Widesh Ramcharan en Sherwin Kalidin. Bhaggoe is de best geslaagde. De nieuwbakken scheidsrechters hebben met deze cursus de titel verkregen van Nationaal scheidsrechter categorie III.
De cursus begon op 14 mei 2014 en werd gehouden in Paramaribo en Nickerie. Er werd een aanvang gemaakt met ruim 20 kandidaten, maar gaandeweg de rit vielen een aantal uit. De lessen werden verzorgd door deskundigen op dit gebied, te weten de arbiters Michel Nathoe (Fila-categorie III), Jan Loffeld (Fila-categorie I) en Ron Visser (Olympisch referee). Loffeld en Visser waren uit Nederland gekomen en zijn gisteren teruggekeerd. Het niveau van de lessen waren redelijk hoog, alsook de theorie- en praktijkexamens. Voor de drie kandidaten die niet geslaagd zijn, betekent volgens cursusleider Visser niet het einde van de rit. ‘Ze kunnen nog altijd in samenspraak met Nathoe een trainingsprogramma afwerken en volgend jaar een examen maken’, Visser tijdens de certificaatuitreiking in het district Nickerie.
Voor aanvang van de cursus had SWF-voorzitter Ravin Changoer al te kennen gegeven heel blij te zullen zijn als er rond de 10 geslaagden zouden zijn. Bij de certificaatuitreiking bedankte hij de docenten, die alle drie pro deo de lessen hebben verzorgd. Ook ging een woord van dank uit naar het Surinaams Olympisch Comite (SOC), die een belangrijke partner van de SWF is geweest bij deze cursus. De SWF wil na de scheidsrechterscursus later in het jaar ook een trainersopleiding organiseren. Er worden al gesprekken gevoerd met een docent in Nederland om hem hier te krijgen.

  1. visser 5
  2. swf 5
  3. nickerie 4
  4. cursus 4
  5. geslaagden 3