President Bouterse wilde op het Onafhankelijkheidsplein voorgaan in een massaal paasgebed

President Bouterse wilde op het Onafhankelijkheidsplein voorgaan in een massaal paasgebed. Daarbij zou aan de 'Almacht' ook vergiffenis moeten worden gevraagd. De president had in een brief alle geloofsorganisaties uitgenodigd. Hij wekte daarmee de indruk dat het ging om een multireligieuze gebedsmanifestatie.  

Uit reacties van geestelijken leek alleen Steve Meye, de bishop van Bouterse's eigen kerk, Gods Bazuin Ministries International, van te voren door de president te zijn geconsulteerd. Meye wist te vertellen dat het vergiffenis vragen ook voor 'de jaren tachtig' gold. De president had de duizenden demonstranten tegen de zelfamnestiewet, opruiend 'volksvijanden' genoemd. Meye noemde ze 'staatsvijanden'. Onder maatschappelijke druk moest hij deze benaming weer intrekken.

Als je oprecht alle geloofsorganisaties wil betrekken, dan ga je niet eerst besluiten over de inhoud, vorm, plaats en datum en hen dan pas uitnodigen. Als president trek je niet je eigen kerk voor. Je gaat niet alleen aan jouw geestelijke voorganger een dik overheidssalaris toekennen. Dat is rechtsongelijkheid in geloofszaken. De SMA, de organisatie van moslims, liet al weten niet mee te doen. De rooms-katholieke kerk vond de gebedsactie van de president, met de verkiezingen in aantocht, naar politiek ruiken. Het massagebed is nu afgezegd. Het was ongeloofwaardig.
  1. president 6
  2. meye 3
  3. kerk 3
  4. vergiffenis 2
  5. geloofsorganisaties 2