1. vorige
  2. volgende

Autokentekenplaat wordt persoonsgebonden

PARAMARIBO - Na de wijziging van de Rijwet 1960 zal het niet meer mogelijk zijn voertuigen compleet met kenteken- en nummerplaat aan een andere over te dragen. De nummerplaat wordt voortaan persoonsgebonden. Iedereen die een auto bezit, zal zijn eigen kentekenplaat dienen aan te schaffen. Momenteel is de nummerplaat van het motorrijtuig verbonden aan het voertuig.

In de praktijk is gebleken dat er elk jaar zoveel motorrijtuigen worden verkocht of blijvend buiten gebruik zijn gesteld, dat cijfer- en lettercombinaties al gauw zijn verbruikt en moeten constant nieuwe combinaties in elkaar worden gezet. Dat hield justitieminister Kenneth Amoksi het parlement voor die de wijziging van de Rijwet in behandeling heeft. De openbare vergadering wordt donderdag voortgezet.

Het is noodzakelijk, zegt de bewindsman, om de nummerplaat te koppelen aan de eigenaar of houder van het desbetreffende motorrijtuig. Dit houdt in dat de nummerplaat persoonsgebonden wordt en deze bij de verkoop van het voertuig niet overdraagbaar is. "Als het motorrijtuig wordt vervangen, kan men de nummerplaat behouden of er kan ook een nieuwe worden aangevraagd. De nieuwe eigenaar moet dan een nieuwe nummerplaat aanvragen."

Het voordeel is dat bekeuringen bij persoonsgebonden nummerplaten eenvoudiger te hanteren zijn. Degene van wie het motorrijtuig is, krijgt de bekeuring. In geval iemand anders het motorrijtuig heeft bestuurd, wordt deze ondertekend door de desbetreffende bestuurder en de eigenaar of houder. De regering streeft ernaar om een puntenrijbewijs te introduceren. Bij dit systeem wordt er iedere keer wanneer een overtreding is begaan een aantal punten van het rijbewijs afgehaald.

Het puntenrijbewijs is bedoeld om onder andere roekeloos rijgedrag, ernstige snelheidsoverschrijding en rijden onder invloed van drugs en alcohol tegen te gaan. Door deze regeling in de wet kan de overheid bestuurders die vaker gevaarlijk, roekeloos of onder invloed rijden strenger aanpakken. Het puntenrijbewijs geldt zowel voor bestuurders, die voor de eerste maal in het bezit worden gesteld van een rijbewijs als ervaren bestuurders. In de aangepaste wet wordt ook de regeling met betrekking tot het gebruik van alcohol in het verkeer en bestuurders die voor de eerst in aanmerking zijn gekomen voor een rijbewijs aangescherpt.

"Het maakt niet uit hoe oud u bent of voor welk soort voertuig het rijbewijs geldt. Bij het behalen van meerdere rijbewijzen geldt dan de datum van afgifte van het eerste rijbewijs dat u behaald heeft als 'startdatum' voor het rijbewijs," zegt minister Amoksi. "Dit is een gewoon rijbewijs, maar met een extra element: een strafpuntensysteem voor zware verkeersovertredingen. Doel van dit rijbewijs is om het aantal ongevallen te verminderen en tegelijkertijd voorkomen dat bestuurders tweemaal dezelfde fout begaan," aldus de justitieminister over het nieuw te introduceren rijbewijs.

Daarnaast wordt voor de groep bestuurders, die voor de eerste maal in het bezit zijn gesteld van een rijbewijs, een lager alcoholpromillage in uitgeademde lucht en in bloed voorgesteld ten opzichte van de rijders die veel langer in het bezit zijn van een rijbewijs. "Van hen wordt verwacht dat zij, gelet op hun onervarenheid, te allen tijde alert moeten zijn. De aanwezigheid van alcohol in ademlucht en bloed is bij deze groep bestuurders reeds bij een geringe hoeveelheid al strafbaar," aldus minister Amoksie.

  1. rijbewijs 10
  2. nummerplaat 7
  3. bestuurders 7
  4. motorrijtuig 5
  5. bezit 4