Alfonsdorp beschikt nu over 1×24 uur stroom

Alfonsdorp, aan de Oost-Westverbinding in het district Marowijne, beschikt sinds zaterdag 21 augustus over 1×24 uur stroom. President Chandrikapersad Santokhi haalde zaterdag onder toeziend oog van vicepresident Ronnie Brunswijk de schakelaar over en nam daarmee de elektrificatie van het dorp in gebruik. Verschillende sprekers benadrukten dat nu de ontwikkeling van het dorp op gang kan worden gebracht.

“Stroom heeft veel meer betekenis dan alleen verlichting door een gloeilamp, stap voor stap komt er verlichting in alle gebieden en het hele land”, aldus president Santokhi.

Hij stelde grote ontwikkelingen voor Suriname in het vooruitzicht; voor alle districten en voor alle groepen, met prioriteit voor daar waar er een achterstand is. De elektrificatie van Alfonsdorp is volgens de president verder een aanzet tot ontwikkeling en ondernemen. Het staatshoofd erkent dat de door de regering genomen maatregelen om Suriname financieel-economisch te herstellen zwaar zijn, maar beloofde dat er ook op dit vlak voor eind september verlichting gebracht zal worden voor zowel ambtenaren als zij die in de private sector werkzaam zijn.

Vicepresident Brunswijk sprak van een historische dag. Hij toonde zich ingenomen met deze ontwikkeling, vooral omdat hij kind van de omgeving is. “Ik ken de ontberingen en nu ik vicepresident ben, heb ik gedacht aan Alfonsdorp en omgeving.” De 1×24 uur stroom zal vooral de schoolgaanden van het dorp ten goede komen alsook de ouderen om ontwikkeling voor zichzelf en Alfonsdorp tot stand te brengen.

“Hiermee wordt invulling gegeven aan een van de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties”, zo liet parlementsvoorzitter Marinus Bee optekenen. Hij benadrukte, dat het beleid van de regering een van duurzaamheid is. “Het vraagt geduld, stabiele opbouw en een brede basis”, aldus Bee.

Ook directrice Thelma Douglas van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) sprak van nieuwe kansen die het elektrificatieproject biedt aan de dorpsbewoners. Suriname is lid van internationale verdragen houdende elektrificatie en drinkwater voor eenieder. Verder zijn deze voorzieningen onderdeel van de Millennium Development Goals (MDG’s), die in 2030 bereikt moeten zijn. Het ligt, aldus Douglas, in de bedoeling om al in 2024 heel Suriname te hebben aangesloten op het elektriciteitsnet, wat onder meer maatschappelijke welvaart voor eenieder zal betekenen.

Tot de rij der sprekers behoorden ook districtscommissaris Clyde Hunswijk van Marowijne Noord-Oost, ABOP-parlementariër Geneviëve Jordan, EBS-technisch directeur Marcel Eindhoven, EBS-president-commissaris Leo Brunswijk, dorpskapitein Margriet Biswane en bewoner Jason Karwafodi. Zowel Hunswijk als Jordan sprak van een nieuwe ontwikkeling. Zij riepen de dorpsbewoners op behoedzaam om te gaan met stroom.

Directeur Eindhoven sprak van een uitdagende periode die vooraf is gegaan. Het bedrijf zal eraan werken het project te voltooien en zich in te zetten om ook andere gebieden op het elektriciteitsnet aan te sluiten. President-commissaris Brunswijk vroeg om ook internetverbinding, televisieontvangst en een kunstgrasveld mogelijk te maken voor Alfonsdorp en omgeving. Kapitein Biswane somde een reeks van noden van het dorp en de omgeving op. Zij vroeg de regering deze zaken aan te pakken c.q. op te lossen.

De dorpskapitein sprak namens de dorpsbewoners haar dank uit aan allen die de elektrificatie mogelijk hebben gemaakt. Karwafodi, die als jongere van het dorp geneeskunde studeert aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, toonde zich verheugd met het moment, vooral omdat het de jongeren ten goede en kansen biedt.

  1. alfonsdorp 5
  2. president 5
  3. dorp 5
  4. ontwikkeling 5
  5. suriname 5