1. vorige
  2. volgende

Elektrificatie moet ontwikkeling Alfonsdorp op gang brengen

Alfonsdorp langs de Oostwestverbinding in het district Marowijne beschikt over 1x24 uur stroom. Dat is gisteren officieel mogelijk gemaakt nadat president Chan Santokhi onder toeziend oog van vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk de schakelaar overhaalde en daarmee de elektrificatie van het dorp in gebruik nam. Middels het project moet nu de ontwikkeling van Alfonsdorp op gang worden gebracht. Zo werd door de verschillende sprekers benadrukt.

“Stroom heeft veel meer betekenis dan alleen verlichting door een gloeilamp, stap voor stap komt er verlichting in alle gebieden en het hele land,” zei het staatshoofd. Hij stelde grote ontwikkelingen voor Suriname in het vooruitzicht; voor alle districten en voor alle groepen, met prioriteit voor gebieden waar er een achterstand is. De elektrificatie van Alfonsdorp is volgens de president verder een aanzet tot ontwikkeling en ondernemen.

Het staatshoofd erkent dat de door de regering genomen maatregelen om Suriname financieel-economisch te herstellen zwaar zijn, maar beloofde dat er ook op dit vlak voor eind september verlichting gebracht zal worden voor zowel ambtenaren als personen die in de private sector werkzaam zijn.

Nieuwe kansen
Vp Brunswijk sprak van een historische dag. Hij toonde zich ingenomen met deze ontwikkeling, vooral omdat hij kind van de omgeving is. “Ik ken de ontberingen en nu ik vicepresident ben, heb ik gedacht aan Alfonsdorp en omgeving”, sprak de regeringsfunctionaris. De 1x24 uur stroom zal vooral de schoolgaanden van het dorp ten goede komen alsook de ouderen om ontwikkeling voor zichzelf en Alfonsdorp tot stand te brengen.

“Hiermee wordt invulling gegeven aan een van de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties”, zo liet parlementsvoorzitter Marinus Bee optekenen. Hij benadrukte dat het beleid van de regering een van duurzaamheid is. “Het vraagt geduld, stabiele opbouw en een brede basis”, zei Bee. Hij gelooft dat de situatie van de mensen aanzienlijk verbeterd zal worden. Zij werden opgeroepen mee te gaan naar de horizon van duurzame ontwikkeling en de geboden kansen aan te grijpen.

Ook directeur Thelma Douglas van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) sprak van nieuwe kansen die het elektrificatieproject biedt aan de dorpsbewoners. Suriname is lid van internationale verdragen houdende elektrificatie en drinkwater voor eenieder. Verder zijn deze voorzieningen onderdeel van de Millenniumdoelen (MDG’s), die in 2030 bereikt moeten zijn. De bedoeling is om al in 2024 heel Suriname te hebben aangesloten op het elektriciteitsnet, wat onder meer maatschappelijke welvaart voor eenieder zal betekenen, zei de NH-functionaris.

Andere noden
Tot de rij der sprekers behoorden ook districtscommissaris Clyde Hunswijk van Marowijne-Noordoost, parlementariër Genevievre Jordan, EBS-technisch directeur Marcel Eyndhoven, EBS-presidentscommissaris Leo Brunswijk, dorpskapitein Margriet Biswane en –bewoner Jason Karwafodi. Hunswijk en Jordan, de van een nieuwe ontwikkeling spraken, riepen de dorpsbewoners op behoedzaam om te gaan met stroom.

Volgens EBS-directeur Eyndhoven zal eraan gewerkt worden om het project te voltooien. De bedrijfsleiding zal zich ook inzetten dat andere gebieden op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Presidentscommissaris Brunswijk vroeg om ook internetverbinding, televisieontvangst en een kunstgrasveld mogelijk te maken voor Alfonsdorp en omgeving.

Kapitein Biswane somde een reeks van noden van het dorp en de omgeving op. Zij vroeg de regering deze zaken aan te pakken. Karwafodi die als jongere van het dorp geneeskunde studeert op de Faculteit der Medische Wetenschappen, toonde zich verheugd met het moment, vooral omdat het de jongeren kansen biedt.

  1. alfonsdorp 6
  2. ontwikkeling 6
  3. stroom 4
  4. brunswijk 4
  5. dorp 4