Het verkiezingscircus


De aanloop naar de parlementsverkiezingen van 25 mei 2015 is in volle gang. Deze verkiezingen kenmerken zich voor het eerst in de Surinaamse geschiedenis door het fenomeen “overlopen” van de ene naar de andere partij. Dit “overlopen” heeft in welhaast alle gevallen te maken met ontevredenheid bij de eigen partij en meer nog door het niet middels patronage dan wel vriendjespolitiek bediend worden.

Een andere categorie “overlopers”, doet dat om geheel andere redenen. Er zijn er, die door het niet naar wens geaccommodeerd worden, zich van hun eigen partij afkeren en de wijk naar vaak de tegenstanders nemen. Dit soort mensen gaat er dan ook geheid toe over, om met het smerigste drab richting hun voormalige kameraden te smijten.

Dit soort politici, men spreekt in dit geval beter over partijleden, zijn de politiek an sich niet waard. Immers is er hier duidelijk sprake van gelukzoekers die zich niet afvragen welke bijdragen zij aan het algemeen belang, de samenleving, kunnen leveren, maar zich per definitie en specifiek richten op het eigen voordeel. Niet zelden vallen de niet ethische “overlopers” daarna buiten de boot en in een diep psychologisch gat. De partijen waartoe men is getreden, koesteren uitbundig het verraad, maar verachten heimelijk de verrader.

De enige groep die ofhet individu dat in dit geheel politiek prudent handelt, is die op basis van ideologie, filosofie dan wel geconstateerde daadkracht van regeringspartijen,, zich daardoor gecharmeerd voelend, de oversteek naar met name de NDP maakt..

De verkiezingscampagne in de opmaat naar de aanstaande verkiezingen, kenmerkt zich voorts door een ander fenomeen. Namelijk, dat welke een duidelijke tendens naar een voortijdig besliste stembusgang te zien geeft. Toegespitst op het vertoon van partij aanhankelijkheid, kan niet worden ontkend dat de Paarse Partij, de NDP. met vlag en wimpel de meeste sympathie bij het electoraat oogst.

Suriname is tot in alle verste uithoeken van het land paars gekleurd. De verkiezingsattributen zijn overweldigend in het straatbeeld. De tot nu toe gehouden exit polls geven ook duidelijke uitkomsten aan. De hedendaagse Surinaamse mens, er valt stilaan een grote meerderheid te constateren, profileert zich manifest als trotse NDP

  1. partij 5
  2. ndp 3
  3. verkiezingen 2
  4. surinaamse 2
  5. fenomeen 2