12 politiemannen slapen op 8 bedden

Politiemannen hebben geklaagd over de onmenselijke situatie bij de controleposten. De agenten die voor een week de controleposten moeten bemannen, worden in een ruimte geplaatst waar slechts 8 personen de nacht kunnen doorbrengen. De ruimte is voorzien van 8 bedden. De betreffende agenten vragen zich af hoe zij met hun twaalven op 8 bedden kunnen slapen. Bondsvoorzitter tevens regiocommandant van Midden Suriname, Robby Ramjiawan, zegt dat de controlepost Stolkersijver niet onder zijn hoede valt. Maar hij kan wel praten over Klaaskreek. Die controlepost valt wel onder Ramjiawan en ook bij deze post is er sprake van een soortgelijke situatie. De bedoeling is niet dat alle 12 leden op hetzelfde tijdstip gaan slapen. ‘Er moeten constant, en wel gedurende 1 x 24 uur op zijn minst, 4 leden op straat zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Er worden 12 personen van 12 verschillende politiebureaus naar de controlepost gestuurd. De bedoeling is dat er effectief bewaakt wordt zodat er geen onnodige zaken het land binnengesmokkeld kunnen worden. Ook eventuele illegalen moeten op het juiste moment staande gehouden worden.
Er wordt geklaagd over het uitblijven van de bondsverkiezingen binnen het korps. De reglementen zouden volgens de politiemannen zijn overschreden, maar men besteed er geen aandacht aan. ‘De bondsvoorzitter presenteert geen jaarverslagen, hoe moeten wij verder?’ Ramjiawan reageert hierop door te stellen dat indien men meer wil weten, men zich moet wenden tot de algemene ledenvergadering (alv). “Ik zal me niet uitlaten in de media hierover, zij moeten op een alv komen”, zegt Ramjiawan. De topman werkt eraan om het onhygiënisch probleem op te lossen door nog een container op Klaas Kreek en eventueel ook te Stolkertsijver te plaatsen, zodat er genoeg bedden zijn en men gerust een week lang op een ‘eigen’ bed kan slapen.

Saskia Bandhan

  1. ramjiawan 4
  2. bedden 3
  3. slapen 3
  4. controlepost 3
  5. politiemannen 2