Algemene Kinderbijslag voor alle kinderen?!

PARAMARIBO, 26 mrt – De Algemene Kinderbijslag, AKB, mag niet beperkt blijven tot vier kinderen per gezin. Dit stelt parlementariër Marinus Bee van A Combinatie/Abop. Vooral voor de kinderrijke gezinnen in het binnenland zou zo’n uitbreiding meer dan welkom zijn. Maar hoe ver ga je met populistisch beleid.

Want dat de heer Bee preekt voor eigen parochie is glashelder. De achterban van A Combinatie/Abop is diep geworteld in het binnenland. En waarom zou die achterban niet blij en erkentelijk zijn voor een cadeau van zo een omvang. Voor Bee mag het niet uitmaken of mensen nu tien kinderen hebben of één. Het is de verantwoordelijk van de overheid ervoor te zorgen dat iedereen van de welvaartskoek mee eet. Over de eigen verantwoordelijkheid van de burger wordt maar gezwegen.

Want zo de achterban het nog niet echt doorheeft, de leiders moeten het intussen wel. Kinderen kosten geld. Wie eraan begint moet zich al voor aanvang bewust zijn van de financiële zijde. Hoe meer kinderen je krijgt, hoe kleiner de kans op hun ontwikkeling. Het mag niemand verbazen dat bepaalde groepen meer achtergesteld zijn dan andere. Vooruitgang, ook de materiële, is meer dan alleen maar even sociale voorzieningen rondstrooien. Hoe eerder het doordringt, hoe beter.

  1. kinderen 4
  2. bee 3
  3. achterban 3
  4. combinatieabop 2
  5. binnenland 2