1. vorige
  2. volgende

Nieuwe Surinaams-Nederlandse talkshow ‘Talktime’ op Den Haag TV

Komende maandag is de nieuwe Surinaams-Nederlandse talkshow ‘Talktime’ voor het eerst te zien op Den Haag TV. Talktime is het nieuwe praatprogramma van NATRAJTV waarbij gasten uit de Surinaams-Nederlandse samenleving worden uitgenodigd om hun mening te geven over verschillende kwesties en onderwerpen die actueel zijn in zowel Nederland als Suriname.

De eerste gast is Mw. Lucretia Redan, zaakgelastigde van de ambassade van de republiek Suriname. Het thema waarover gesproken zal worden is de aanname van de PSA wet (Personen van Surinaamse afkomst) in het parlement van de republiek Suriname. De ins en outs van deze wet worden besproken en zaken m.b.t de Surinaamse diaspora in Nederland. (Mw. Lucretia Redan op de foto met dhr. S. Prakash van NATRAJTV)

Ook is er een gesprek met Dr.P.V.Oemrawsingh (FOTO), die het zal hebben over hart & vaatziekten onder Surinamers. daarbij komen nieuwe wetenswaardigheden en informatieve tips over o.a. het verschil tussen dotteren en by pass operatie, kransslagader ziekten en cholesterol aan de orde.

Het programma is maandag om 19.00 uur te zien op Den Haag TV en wordt aansluitend de hele avond, samen met enkele andere programma’s, herhaald tot 04.00 uur.

  1. nieuwe 3
  2. suriname 3
  3. maandag 2
  4. surinaams 2
  5. nederlandse 2