Gezondheids- en economische potentie AVD vergroten

De BVSS verdient een compliment voor het jaren achter elkaar kunnen organiseren van de AVD. Deze komt vandaag voor dit jaar ten einde. Alhoewel ministers en DNA-leden meelopen met de AVD heeft noch het oude noch nieuwe concept van het evenement aandacht van de politiek. De AVD is nog steeds voornamelijk een aangelegenheid van de BVSS. Aanvankelijk draaide het allemaal om wandelen, als gezond en geboden tijdverdrijf. Wandelen is inderdaad een gezonde activiteit, het is een verantwoorde en zinvolle manier van bewegen. Alle mensen hebben behoefte aan bewegen om het lichaam gezond te houden of te maken. Met de AVD is het wandelen als beweegoptie gepromoot. Maar wat is de toegevoegde waarde van lopen/wandelen? Hoeveel moet men lopen en hoeveel keren per week? Wat moet de snelheid zijn van de loper om af te vallen of vet te verbranden? Hoe moet men normaal lopen/wandelen om af te vallen of vet te verbranden? En belangrijk ook: waar kunnen wij vrij en veilig gedurende een bepaalde periode wandelen? Dat zijn allemaal vragen waaraan Volksgezondheid en de dc’s onvoldoende energie schenken. Dat bewogen moet worden, is inmiddels buiten kijf en genoegzaam bekend bij de gemiddelde burger. Is lopen alleen voldoende of moet men ook gedeeltelijk of uiteindelijk joggen? Organisaties die vrijwillig adviseren, geven aan dat joggen ook zorgt voor de conditie en dat lopen alleen daarvoor geen garantie is. Voor gewichtsverlies is lopen echter wel voldoende. Belangrijk om te beseffen is dat gewichtsverlies of afvallen, kan komen door verlies van vet en/of verlies van spieren. Het is aangeraden om zodanig te bewegen dat die beweging leidt tot verbranding van vet en niet van spiermassa. Daarvoor moet men op de juiste snelheid bewegen en deze ook correct opbouwen. Een juiste opbouw van de loopsnelheid maakt dat het lichaam zich zodanig programmeert dat men vetreserves begint te verbranden. In Suriname wordt dit soort informatie niet gegeven. Als de loopsnelheid niet goed wordt opgebouwd, leidt dat tot verbranding van glucose en niet zozeer direct van vetten. Voor de lopers is het van belang om te weten hoe men moet bewegen. Moet men lange of korte stappen maken? Met welke snelheid moet men beginnen en wanneer moet men overschakelen op een bepaalde streefsnelheid? Hoeveel kilometer per uur moet men bewegen? Beweerd wordt dat dit minimaal 12 kilometer per uur moet zijn dagelijks tussen de 45 en 60 minuten. Schoeisel bij lopen is heel belangrijk, en kan soms een behoorlijk deel van een maandsalaris opeisen. Een goede loopschoen veraangenaamt het lopen en voorkomt blessures en nodigt uit om elke dag te lopen. Het moet niet te strak zitten. In Nederland geeft het gezondheidsministerie specifieke richtlijnen voor het bewegen, voornamelijk lopen, fietsen, joggen en zwemmen. Is het werken in de tuin een vorm van bewegen welke wordt gepropageerd? Vernomen wordt dat die vorm van bewegen niet genoeg is of valt onder de term ‘bewegen’. Er zijn echter veel burgers die zeggen dat ze lichamelijk arbeid verrichten, dus niet hoeven te gaan joggen of lopen etc.. Dat kan een verkeerde opvatting zijn. Er zijn ook burgers die zeggen dat ze slank zijn, dus geen behoefte hebben aan bewegen. Onze VGZ licht ons op dit vlak niet in. We zeggen het al jaren achter elkaar, maar er is geen ruimte in Suriname voor mensen die willen joggen of wandelen. Veel wegen zijn smal en niemand let op de snelheid van de autorijders. De dc’s zouden een pilot draaien door in de middag voor enkele uren bepaalde straten af te sluiten voor het publiek dat wil wandelen. We hadden toen gehoopt dat het zou worden vervolgd, maar het is bij een show gebleven. Er zijn bepaalde doodlopende straten die afgesloten kunnen worden, waarbij alleen bestemmingsverkeer wordt toegelaten. Er zijn geen parken in de districten en Paramaribo waar men veilig kan wandelen. De regering moet burgers stimuleren die een wandelpark willen aanleggen. Elk district heeft een of meerdere van deze parken nodig. VGZ, Sport en Jeugdzaken en LVV zouden een combinatie van wandelparken en botanische tuinen kunnen maken. Het publiek betaalt dan elke dag een entree van SRD 1 of neemt een maand of jaarabonnement. In zo een park zal men dan kunnen lopen, joggen of fietsen. In elk geval zijn er geen richtlijnen van VGZ naar de Surinaamse burger toe. In het nieuwe concept van de AVD is er ook aandacht voor de economische waarde van de AVD. Deze economische waarde van de AVD wordt ook door de Surinaamse regering onderschat. Zo is nooit berekend hoeveel de Staat Suriname verdient aan de AVD via toerisme. Is er überhaupt een bijdrage vanuit de AVD? De AVD moet tot een echt toeristisch product worden gemaakt, maar daarvoor moet TCT zich ook inzetten. Die inzet is er niet, althans er is geen rendement. De AVD boekt vooruitgang, maar de organisatie moet geperfectioneerd worden. Bij de internationale ‘branding’ zullen TCT en de ambassades een grote rol moeten spelen. De AVD is Surinaams erfgoed. De effecten op gezondheid en de economie zijn echter nog jammer genoeg bescheiden.
  1. avd 12
  2. bewegen 11
  3. lopen 10
  4. wandelen 7
  5. joggen 6