1. vorige
  2. volgende

Leakat Mahawatkhan: ‘Ik ga Doekhie zijn mars voor hem breken’

‘Ik ga Doekhie zijn mars voor hem breken. Laat hij niet met mij beginnen’, zegt Leakat Mahawatkhan resoluut aan Dagblad Suriname. ‘Doekhie solliciteert naar problemen.’ Doekhie presenteert nu een programma op de televisie met archiefbeelden van politici. Mahawatkhan ziet het nut hiervan helemaal niet in. Hij vraagt zich af waarom Doekhie zich blijft vastklampen aan personen van andere partijen. ‘Laat hij zijn eigen partijvoorzitter Desi Bouterse gaan zeggen dat hij niet eens zijn eigen zoon in het gareel kan houden. Dan hoe gaat hij het land in goede banen kunnen leiden?’ Doekhie beschikt over archiefbeelden van Mahawatkhan waar hij de VHP, de partij die hij nu ondersteunt, met de grond gelijk maakt. Ook zou Mahawatkhan mensen uit Paramaribo, stedelingen, hebben uitgemaakt voor onbetrouwbaar.
Mahawatkhan hiermee geconfronteerd, beaamt dat hij stedelingen had uitgemaakt voor onbetrouwbaar. ‘Ja, dat heb ik gezegd. De toenmalige leiding van de VHPbeloofde alleen maar, zonder iets te realiseren. Moet ik zulke mensen dan betrouwbaar gaan noemen?’ Doekhie heeft het tot een gewoonte gemaakt om Mahawatkhan aan te duiden als ‘Shabnam Mausi.’ Deze persoon was een transseksueel in het Indiase parlement die opkwam voor achtergestelde personen.
Mahawatkhan adviseert Doekhie om archiefuitspraken van hem zelf in de ether te gooien, waar hij de Nickerianen beloofde dat de government take afgeschaft zou worden. Ook stelt hij voor dat Doekhie aan het volk voorhoudt welke beloftes zijn partijvoorzitter heeft gedaan aan het volk.
Eerder had Mahawatkhan geadviseerd dat het Nieuw Front capabele personen op verkiesbare plaatsen moet zetten, om te voorkomen dat ‘de abani’s’, doelend op de NDP, ervandoor gaan met de zetels. Toen werd hij met de grond gelijkgemaakt door Doekhie. ‘Ja dat is zo, we moeten mensen plaatsen die durf hebben om de politieke tegenstanders van repliek te dienen.’ Toen Mahawatkhan deze kwestie enkele weken geleden aan de orde stelde, werd hij ervan beticht dat hij zelf zou azen op een DNA-post.
‘Wel, ik heb dat niet nodig hoor. Ik heb drie bedrijven en 100 arbeiders onder mij. Ik zit beslist niet te bedelen voor die SRD 5.000 of SRD 6.000 die de DNA-leden als schadeloosstelling krijgen. Wat voor flauwekul is dat?’ Indien het NF geen personen heeft om voor te dragen, wil Mahawatkhan zichzelf wel ter beschikking stellen. ‘Ik wil de abani’s graag antwoorden en commentaar geven ja. Ze kunnen die schadeloosstelling van mij houden en doneren aan een sociale instelling.’

Asha Gajadien-Bhagwat

  1. mahawatkhan 10
  2. doekhie 9
  3. personen 4
  4. gaan 3
  5. mensen 3