1. vorige
  2. volgende

Dnl protesteert tegen chantagepraktijken tegen haar kandidaten


Het bestuur van De Nieuwe Leeuw(DNL) spreekt haar ernstige verontrusting uit tegen de rancuneuze en intimiderende chantagepraktijken van enkele partijbonzen uit voornamelijk de NDP hoek.

Vrijwel direkt nadat de namen van de kandidaten van het Mega Front(MF), waarvan zij deel uitmaakt, bekend waren werd zij geconfronteerd met angstige noodkreten van diverse van haar kandidaten die verklaarden te zijn bedreigdmet overplaatsing en zelfsintrekking van bepaalde sociale voorzieningen, zegt DNL-voorzitter Dharm Mungra.

Zo verklaarde een RR-kandidaat in het district Saramacca om 6 uur smorgens te zijn bezocht door een drietal NDP- bonzen in het district met de waarschuwing dat hem overplaatsing naar Jarikaba te wachten staat indien hij zijn kandidatuur niet opgeeft.

In Wanica werd een DNA- kandidaat medegedeeld dat hij binnen drie dagen naar Nickerie zal worden gemuteerd terwijl een andere RR – kandidaatin Wanica werd medegedeeld dat zij de rolstoel van haar invalide partner zal moeten inleveren indien ze zich niet terugtrekt.

In een ander geval hield een grote ondernemer zijn cliƫntvoor dat hij een leveringsovereenkomst aan hem zal stopzetten omdat hij niet eens is met zijn nieuwe politieke keuze.

De partij is volgens Mungra zeer ontstemd over deze op zijn zachtst uitgedrukt misdadige praktijken van op hol geslagen partijaanhangers van haar politieke tegenstander.

Hij hoopt daarom dat de partijleiding van de NDP onmiddelijk een halt zal toeroepen aan dit ongeoorloofd gedrag van haar leden omdat dit regelrecht indruist tegen alle fatsoens- en ethische normen en meer nog een ernstige bedreiging en aanslag is op de democratie in het land welke uiteindelijk kan uitmonden in dictatuur en onderdrukking.

De partij heeft volgens Mungra besloten ook het OKB in kennis te stellen van deze ontoelaatbare wijze van politiekvoering.

  1. ndp 3
  2. mungra 3
  3. nieuwe 2
  4. ernstige 2
  5. kandidaten 2