1. vorige
  2. volgende

Nieuwsitem niet gevonden.

Op 24 maart jl. is de wereld opgeschrikt door het tragische geval van een vliegramp. Het gaat bij deze om een Airbus van het type A320 van de Duitse vliegmaatschappij Germanwings, een dochteronderneming van Lufthansa. Geen van de 150 inzittenden, inclusief bemanning, aan boord van de vlucht die van Barcelona naar Dusseldorf ging, heeft de ramp overleefd.Direct na de ramp is er een onderzoek gestart naar de vermoedelijke oorzaak van de ramp. Er wordt rekening gehouden met mogelijk een technisch mankement. Ook een terroristische aanslag is niet uitgesloten. Na het bestuderen van de vluchtrecorder die zich in de cabine van het neergestort vliegtuig bevond, is snel duidelijk dat de ramp het gevolgd is van menselijke handelingen. Geconstateerd is dat de 28 jarige copiloot Andreas Lubitz het toestel opzettelijk tegen de bergwand heeft gevlogen. Bij huiszoeking is duidelijk geworden dat de copiloot leed aan psychische problemen. Ook de moedermaatschappij Lufthansa heeft dit bevestigd. De vragen die hier gesteld kunnen worden zijn:-Hoe is het mogelijk dat de vliegmaatschappij dit niet had kunnen voorkomen?- Aan welke criteria moet men voldoen om piloot te worden?-Heeft de vliegmaatschappij de situatie omtrent de copiloot onderschat?-Heeft de vliegmaatschappij het nagelaten kordaat op te treden en het leven van 149 onschuldige mensen in handen te leggen van een gestoorde copiloot? Deze gebeurtenis doet mij denken aan het geval in De Nationale Assemblee waar minister Edward Belfort de kwestie omtrent voormalig officier van justitie Chandra Algoe naar voren bracht. Er bestaat een dossier met belastende bewijzen tegen deze functionaris. Desondanks is deze mevrouw toegelaten als advocaat. Daar de toelating tot de advocatuur onderworpen is aan strengere regels onder toezicht van het Hof van Justitie, vragen velen zich af hoe dit mogelijk is:- Is het de schuld van het Openbaar Ministerie, de minister, het Hof van Justitie of de Orde van Advocaten?Veel lezers zouden zich kunnen afvragen wat deze twee zaken met elkaar te maken hebben.Aan de hand van argumenten zal ik aantonen dat beleidsmakers en instanties veel kunnen leren uit het geval van Germanwings.1.Of deze drama voorkomen had kunnen worden is moeilijk te zeggen . Een ding is zeker, de copiloot heeft met zijn handelingen de familieleden van de slachtoffers, de vliegmaatschappijen en de wereldgemeenschap in rouw gedompeld.2.De financiële compensaties aan de nabestaanden zal in de orde van miljoenen zijn met alle nadelige gevolgen voor de vliegmaatschappij en het personeel.Ook het geval van Algoe heeft verregaande gevolgen voor de rechtszekerheid en het Openbaar Ministerie in verlegenheid gebracht. De ex-officier van justitie is niet in staat geweest om gelden verkregen uit de verkoop van in beslag genomen goederen te beheren. Hier gaat om gelden verkregen uit een economisch delict. En toch ziet deze mevrouw kans om het te gebruiken ten eigen baat. Hier is er duidelijk sprake van ‘geld stinkt niet’ (pecunia non olet). Is deze zaak een tipje van de sluier? Hoe zuiver waren zaken die eerder door deze persoon zijn afgehandeld? Ik vraag me eigen af hoe deze de belangen van haar cliënten zal behartigen? Want als de staat het op deze manier moet ontgelden en de schuldige ongestraft blijft, wat zal het lot van haar cliënten zijn die de mogelijkheid niet hebben om tegen zulke gewetenloze gasten op te treden. Het is duidelijk geworden dat instanties die moeten onderzoeken of een persoon geschikt is om toegelaten te worden tot advocaat gefaald hebben. Of er sprake is van moedwillig handelen, laat ik in het midden. Feit is, deze zaak houdt de gemeenschap bezig en heeft het Openbaar Ministerie op haar grondvesten doen schudden. Zal deze mevrouw de Orde van Advocaten en de gehele rechterlijke macht, inclusief haar cliënten, opzettelijk te pletter vliegen? De toekomst zal het leren. Met de Germanwings tragedie in gedachte.Robby Amain
  1. vliegmaatschappij 5
  2. copiloot 5
  3. geval 4
  4. ramp 4
  5. duidelijk 4