Drie groepen claimen granman Saramaccaanse stam

De ingeslapen granman Belfon Aboikoni. Er is enorme verdeeldheid binnen de Saramaccaanse stam over zijn opvolging. Drie groepen claimen granmanschap van de Saramaccaanse stam, sinds grootopperhoofd Belfon Aboikoni op 24 juni 2014 is ingeslapen. De regering werd per brief op 1 oktober op de hoogte gesteld vanuit Asidonopo dat Johan Pansa optreedt als waarnemend granman. In februari kwamen vertegenwoordigers van de twaalf lo's bijeen in het dorp Dan te Boven-Suriname. Op een krutu is kapitein Frans Banai gekozen als nieuwe granman. Hij komt uit het dorp Goejaba en is van de Awana-lo. Op 8 april is aan minister Stanley Betterson in Asewatono Konu Pavion door de Matjaw Lo voorgesteld als waarnemend granman.

"Vanwege de onduidelijkheid willen we aangeven, dat ondanks berichten over de groep Banai en de groep Pavion, de enige groep die recht van spreken heeft, is de groep rond de overleden granman Belfon. Geen van deze groepen hebben een rol gespeeld bij het overlijden van de granman. Erger nog, deze groepen hebben nooit hun medeleven getoond bij het overlijden van granman Belfon. Na de begrafenis is Johan Pansa als waarnemend granman aangewezen. Het kabinet van de president en de minister van Regionale Ontwikkelingen werden meteen op 1 oktober 2014 per brief in kennis gesteld van de benoeming. Dit deelt woordvoerder kabiten Sylvester Aboikoni, namens het Kabinet van de Gaama, mee aan Starnieuws.

Aboikoni zegt dat de voorbereiding van de rouwafsluiting Limba UWii (afsluiting van de rouwperiode van een jaar) in volle gang is. In eerste instantie zou er nog niet gereageerd worden, maar de laatste ontwikkelingen maken dat het stilzwijgen wordt doorbroken, deelt Aboikoni mee. Limba UWii voor een Gaama, is een van de grootste gebeurtenissen in het ceremoniële leven van de Saamaka. Een gebeurtenis die veel voorbereiding en organisatie vraagt. De rituelen markeren het definitieve en volledige binnengaan van de overledene in het rijk van de voorouders. Zo is dat nu, maar zo was het ook ruim twee eeuwen geleden, in 1767 bij het overlijden van de eerste centrale Gaama van de Saamaka Abini.

Enorme uitdagingen
De waarnemend Gaama Johan Pansa heeft de leiding voor deze voor de Saamaka bijzondere gebeurtenis. Hij heeft gedurende deze periode drie belangrijke taken:
•Hij treedt op als waarnemer voor het traditionele gezag.
•Hij draagt zorg voor een goede organisatie van de Limba Wii .
•Hij draagt zorg voor een goede opvolgingsprocedure.

Grote beslissingen of nieuwe initiatieven kunnen in deze interim-periode niet genomen worden; deze worden uitgesteld tot er een nieuwe Gaama is.

"Het Saamaka volk staat voor enorme uitdagingen op het gebied van de grondenrechten, onderwijs, volksgezondheid, klimaat, energie en werkgelegenheid. Alleen een solide, evenwichtige, integer en krachtig gezag kan deze uitdaging het hoofd bieden. Er is daarom geen plaats voor randfiguren die gedreven worden door hebzucht, eerzucht en cultuur barbarisme.
Het Kabinet van de Gaama neemt daarom de berichtgevingen van groepen of individuen die het Gaamaschap denken te claimen daarom voor kennisgeving aan.
Na 25 mei komt het Kabinet van de Gaama met een exacte datum van de Limba UWii".

Waarnemend granman Pavion
Intussen is in bijzijn van minister Betterson kapiteins, hoofdkapiteins en basja’s van de Saramaccaanse dorpen van het Boven-Suriname, Pavion aangewezen als waarnemend granman. Deze bijeenkomst werd voorgezeten door Erney Landveld, Richene Libretto en Monique Pintoe als lid van de commissie Bemiddeling Opvolgingsgeschil traditioneel gezag der Saramaccaners, meldt Regionale Ontwikkeling. Geheel volgens de jarenlange traditie, is op deze bijeenkomst de waarnemend granman aan de minister voorgesteld.

De voornaamste taak van de waarnemend Granman is nu om de lopende zaken af te ronden en de familie te ondersteunen bij de Pur Blaka, het ritueel van de afsluiting van de rouwplechtigheden van de overleden granman Belfon Aboikoni, zegt Regionale Ontwikkeling. De waarnemend granman die is voorgesteld aan de minister gaat samen met de groep Saramaccaners en de Matjaw Lo deze plechtigheid organiseren. Daarna zal geheel volgens de traditie door de sleutelfiguren van de Matjaw Lo de beslissing worden genomen wie de nieuwe granman der Saramaccaners wordt, zegt Regionale Ontwikkeling in een bericht.
  1. granman 15
  2. waarnemend 9
  3. gaama 7
  4. aboikoni 6
  5. belfon 5