Veel luchtvaartvrijheden tussen Suriname en Amerika

In De Nationale Assemblee (DNA) is dinsdag goedkeuring gegeven aan een ‘Open Sky’ luchtvaartovereenkomst tussen Suriname en de Verenigde Staten van Amerika (VSA). Beide landen hebben al een luchtvaartovereenkomst, die dateert van april 1957. Volgens Ronnie Brunswijk, voorzitter van de commissie van rapporteurs die de behandeling van de ontwerpwet heeft voorbereid, wordt met de nieuwe overeenkomst de luchtvaart verder geliberaliseerd.

De nieuwe overeenkomst voorziet in tal van vrijheden voor vliegmaatschappijen in zowel Suriname als Amerika. De mogelijkheden zijn ondergebracht in verschillende categorieën. De meest opvallende vrijheden zijn onder andere het onbeperkt aantal vluchten die maatschappijen in beide landen kunnen uitvoeren. Hieronder horen vluchten op en vanuit elkaars grondgebied, maar ook van Surinaamse en Amerikaanse maatschappijen die op verschillende routes vliegen van en naar Suriname en de VSA.

Concurrentie
Vooral het doorvliegen vanuit elkaars land naar een andere bestemming zoals vanuit Suriname naar Nederland, is een opvallende mogelijkheid. Volgens Guno Castelen (Nieuw Front/SPA) is met deze vrijheid de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) wel blootgesteld aan een zekere mate van concurrentie. Een Amerikaanse maatschappij zou makkelijk met lage vliegtarieven de SLM kunnen beconcurreren.

In tegenstelling tot de beschermende luchtvaartverdragen heeft de 'Open Sky overeenkomst' weinig tot geen belemmeringen als het gaat om tarieven, toelatingen van meerdere diensten, het type vluchten, en ook het type vliegtuigen dat kan worden ingezet. Er kunnen verschillende vluchten worden gecombineerd en is er wat betreft de keuze van vracht en passagiers een grote mate van vrijheid. Ook een combinatie daarvan is mogelijk.

Zorgen om SLM
In het verdrag is meegenomen dat vliegmaatschappijen een eigen afhandelingsprocedure mogen opzetten. Het verdrag kent weinig beschermende of controlerende regels, maar heeft wel strikte bepalingen dat de tarieven niet al te concurrerend hoog of laag mogen zijn.
Castelen zegt dat ergens een clausule moet worden ingebouwd, zoiets als een overgangsregeling dat voor vluchten voorbij Suriname, zeker de route Paramaribo/Amsterdam er samengewerkt moet worden met de SLM. “Als dat niet kan, moet ons wel worden toegestaan dat we de SLM wel een flinke injectie kunnen geven. Liberalisatie ja, maar je moet ook de instrumenten en instituten hebben om jezelf te kunnen beschermen en dat er eerlijke concurrentie plaatsvindt”, zegt Castelen. Assembleelid Carl Breeveld (DOE) vindt dat dit niet meteen een punt van zorg hoeft te zijn. Hij verwijst naar kleine markten/economieën in de regio die zich juist om de open sky markt hebben toegelegd, hun toeristische sector opkrikken en ervoor te zorgen dat hun eigen markt behoorlijk groeit.

Suriname heeft al met elf verschillende landen, de meeste in Zuid en Midden-Amerika, een soortgelijke open sky overeenkomst getekend. Het is de bedoeling dat met nog meer landen gelijksoortige overeenkomsten getekend worden. Marinus Bee (A-combinatie/ABOP) heeft als lid van de commissie van rapporteurs wel aandacht gevraagd dat gelet wordt op de bescherming van het belang van passagiers. Het is belangrijk dat maatschappijen zich inderdaad houden aan de aangeboden diensten en dat vluchten volgens de regels worden afgewerkt en dat waar nodig compensatie van tickets plaatsvindt, wanneer een vlucht niet wordt uitgevoerd. Ook hebben verschillende leden aandacht gevraagd voor de veiligheid en bescherming van passagiers, het aanpassen van luchthavenfaciliteiten en versterken van instituten die een belangrijke rol spelen bij dit verdrag.
  1. suriname 6
  2. vluchten 6
  3. slm 5
  4. open 4
  5. sky 4