Ramadhin nieuwe voorzitter vereniging rijstexporteurs

Bhagwat Ramadhin is de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Rijstexporteurs (VRE). De gewezen voorzitter van de vereniging, George Pahlad, heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Pahlad zou het te druk hebben, zegt Wierin Bishesar, de secretaris van de vereniging aan Starnieuws.

De nieuwe penningmeester is Rakesh Narsingh van Narvin N.V. Bishesar blijft als secretaris aanzitten. Volgens Bishesar wil het nieuwe bestuur daadwerkelijk de belangen van de exporteurs en verwerkers behartigen. “Wij willen veel efficiënter exporteren. Wij moeten onze concurrentiepositie versterken in Europa en de regio.” Hij vindt dat de sector samen met de overheid moet werken aan exportvergroting door samenwerkingen aan te gaan met buitenlandse bedrijven.

Bishesar benadrukt dat de overheid veel aandacht heeft geschonken aan de padieproductie. Boeren hebben subsidies gehad, waardoor meer arealen beplant zijn. Wat de ondernemer jammer vindt, is dat de overheid niets aan de export heeft gedaan. Volgens Bishesar zouden ambassadeurs ook aandacht moeten besteden aan ons exportproduct, waardoor er meerdere afzetmarkten aangedaan kunnen worden. “De barter-deal met Venezuela moest drie tot vier jaren terug getekend zijn, zodat wij een veel betere marktpositie zouden hebben en de rijstproductie veel hoger zou zijn.” Hij wijst erop dat Guyana al zeker vijf jaren profiteert van deze gunstige ruilhandel.

“Het nieuwe bestuur wil zeker werken aan een betere concurrentiepositie en aan exportvergroting. In samenspraak met de overheid willen wij kijken hoe wij niet alleen meer kunnen produceren maar ook concurrerendkunnen exporteren door van de overheid incentives te krijgen op de export”, voegt Bishesar eraan toe. Voorzitter Ramadhin komt van het rijstbedrijf D. Ramadhin. De VRE telt zo’n twintig leden.

Wanita Ramnath
  1. bishesar 6
  2. overheid 5
  3. nieuwe 4
  4. ramadhin 3
  5. voorzitter 3