Tot zeer grote spijt moet ik constateren dat de Surinaamse Voetbalbond en de Suriprofs in een

Tot zeer grote spijt moet ik constateren dat de Surinaamse Voetbalbond en de Suriprofs in een ordinaire moddergooi partij zijn verwikkeld met als kind van de rekening het Surinaamse voetbal.  

In samenspraak en op verzoek van de Surinaamse Voetbalbond hebben de heer Ara Heuvel en ik een aantal werkzaamheden voor de SVB in Nederland opgepakt.

Deze werkzaamheden hebben wij toentertijd gedaan onder de paraplu van de Wooter Academy.

De werkzaamheden bestonden uit:

• Inventariseren van Surinaamse voetballers die indien mogelijk voor Suriname zouden willen uitkomen

• Binnen de Surinaamse gemeenschap op zoek gaan naar een trainer/bondscoach

• Het vormen van een projectteam dat op een professionele manier de SVB en de Surinaamse spelers in Europa zou begeleiden tijdens het proces naar de invoering van de dubbele nationaliteit toe

• Het binnenhalen van een kleding sponsor voor de SVB

• Fondsenwerving

• Vanuit Nederland bijdragen aan een oefenwedstrijd in Suriname met spelers van Surinaamse afkomst uit Nederland

Daarbij hebben de heer Ara Heuvel en ik met verschillende mensen gesprekken gevoerd. Eén van de gesprekken was met de heer Stanley Menzo. Wij hebben de heer Stanley Menzo de plannen van de SVB voorgelegd en gevraagd of hij en/of Stichting Suriprofs een bijdrage zou willen leveren aan het realiseren van eerder genoemde plannen. Wij hebben tevens aangegeven dat alles nog open lag vanwege het feit dat wij nog maar net waren begonnen.

In dit gesprek is ook gesteld dat er voor de wedstrijd van 26 december 2014 nog geen trainer beschikbaar was. De heer Stanley Menzo gaf aan dit met zijn bestuur te zullen bespreken en dat hij voor zichzelf (als privé persoon) zou nadenken in hoeverre hij bereid zou zijn een bijdrage te willen en/of kunnen leveren.

Op 21 november 2014 ontving ik per brief de volgende reactie van de heer Stanley Menzo:

Aan: De heer Dijksteel

 

Datum: 21 november 2014 Betreft: Verzoek

Geachte heer, Dijksteel, Beste Steven

In vervolg op mijn mail van 14 november jl. het volgende: Het bestuur van de St. Suriprofs heeft zich vanaf de oprichting in 1999 op verschillende manieren ingezet en onderzocht om de selecte groep Surinaamse voetballers in Nederland de mogelijkheid te geven uit te komen voor het nationale elftal van Suriname. Dit zou echter alleen door toekenning van de Surinaamse nationaliteit mogelijk zijn. En dit met behoud van hun Nederlandse nationaliteit natuurlijk.

Zodra er concreet uitzicht is op aanpassing van de Surinaamse wetgeving zal vanuit de St. Suriprofs, indien uitgenodigd door de Surinaamse Voetbalbond, alle beschikbare expertise uit haar geledingen kunnen worden ingezet. Ik heb u daarom al aangegeven dat mijn rol als voorzitter van de St. Suriprofs in principe weinig tot geen ruimte laat om als privé persoon te voldoen aan uw verzoek.

Na hier rustig over te hebben nagedacht ben ik tot conclusie gekomen dat de ruimte er in dit stadium inderdaad niet is.

Overigens ben ik inmiddels erop geattendeerd dat in Suriname door een radiostation melding is gemaakt van ons vertrouwelijk gesprek van 13 november jl. Ook schijnt er via Twitter een soort gelijk bericht naar buiten zijn gebracht. Een bericht waar ook de naam van Henk ten Cate wordt genoemd. Iets wat ik erg betreur aangezien ik nu met vragen word geconfronteerd waar ik niet op voorbereid ben. Ik doe daarom een dringend beroep op u het vertrouwelijk karakter van ons gesprek te respecteren.

Met vriendelijke groeten,

Stanley Menzo Stanley Menzo

(voorzitter)

Ik heb de heer Stanley Menzo bedankt voor zijn reactie en verzocht, indien mogelijk, zijn standpunt te heroverwegen. Tevens heb ik aangegeven dat ons gesprek geenszins vertrouwelijk was en dat de Suriprofs een begrip zijn in de Surinaamse gemeenschap en dat een dergelijk project starten zonder de Suriprofs te consulteren mijnsinziens niet wenselijk is. Op het moment dat de media vraagt of er met de Suriprofsover dit project is gesproken, kan en mag er van mij niet verwacht worden dat ik niet de waarheid spreek.

Doel van de gesprekken die wij overigens met meerdere "Surinaamse" voetbalcoryfeeën hebben gevoerd, was om zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor dit project. Uiteindelijk noemen wij onszelf allemaal Surinamer.

Naar nu blijkt zijn de heer Stanley Menzo (voorzitter Suriprofs) en de heer John Krisnadath (voorzitter van de SVB) in een media oorlog beland waarbij de beide heren elkaar over en weer beschuldigen van leugens. Hierbij is mijn naam en de naam van de heer Ara Heuvel meerdere malen genoemd, waardoor ons geen keus is gelaten hierop te reageren.

Ik wil de beide heren verzoeken de discussie zuiver te houden en bovenal het belang van het Surinaamse voetbal voorop te stellen.

Als voorvechter van de ontwikkeling van voetballand Suriname

Steven Dijksteel
  1. surinaamse 14
  2. heer 12
  3. suriprofs 8
  4. stanley 8
  5. menzo 8