1. vorige
  2. volgende

Girjasing ziet geen heil in vrijstelling ambtenaren

NF/VHP-assembleelid Sheilendra Girjasing ziet geen voordelen bij het besluit van de overheid om honderden ambtenaren, die op kandidatenlijsten voorkomen, vrijstelling te verlenen voor het ontplooien van hun politieke activiteiten. Volgens de politicus zijn er tal van problemen die hiermee gepaard zullen gaan en zal het nogal logge ambtenarenapparaat nog verder in kwaliteit dalen. Minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken heeft op 24 maart bekendgemaakt dat aan ambtenaren, die gekandideerd zijn op de kandidatenlijsten van politieke partijen, buitengewone vrijstelling van dienst wordt verleend voor de verkiezingen van 25 mei. De bewindsman heeft dit besluit genomen aan de hand van de Personeelswet en de Kiesregeling. ‘Ik ben ook werkgever en zou geen vrij willen geven. Het is waarschijnlijk een regel uit de koloniale periode, omdat toen veel ambtenaren meededen aan de verkiezingen en behoefte hadden om ’s morgens te gaan mobiliseren.’ De VHP’er zegt dat het vrijwel logisch is dat deze ambtenaren moeilijk ’s morgens hun propaganda op het veld kunnen voeren, omdat het grootste deel van de kiezers dan op het werk zit. ‘Het echte propagandawerk kan pas na 15.00 uur gevoerd worden, omdat de meeste mensen dan pas thuis zijn aangekomen’, stelt de politicus. Het assembleelid, dat zelf ondernemer en werkgever is, is tegen het besluit om werknemers voor politieke redenen met verlof te sturen. Dat is ook dezelfde regel die hij als werkgever zelf tegen zijn werknemers hanteert. Hij stelt voor dat de bestaande wetgeving hiertoe drastisch moeten worden gewijzigd, zodat er meer aan de ontwikkeling van het land wordt gedacht.

Zoals alle andere partijen hebben ambtenaren, die kandidaten zijn van de VHP, vrijstelling van hun werk gehad. Degenen die onder de afdeling van Girjasing vallen, zijn volgens hem gedirigeerd naar de verschillende infocentra van de partij of hoofdkantoor, waar zij aan het werk worden gezet. Deze moeten zich dagelijks om 08.00 uur ’s morgens aanmelden in de ‘Kleine Olifant’, waar zij tot 13.00 of 14.00 uur werken. Girjasing gaat in de middag het veld in, omdat hij als ondernemer ’s morgens ook andere verplichtingen heeft. De politicus benadrukt dat hij weet dat er velen in Commewijne zijn die flink gebruik hebben gemaakt van dit toegekende recht. Echter weet hij ook dat er enkele harde werkers zijn die de zinnigheid van deze regeling niet inzien en ervoor kiezen om hun werkzaamheden als ambtenaar normaal voort te zetten. Dit zijn volgens hem de mensen die juist in de middag tot de late avonduren hun propaganda-activiteiten voortzetten.

Het ergste wat de politicus bij zulke vrijstellingen ziet, is dat er altijd grappenmakers zijn die met nieuwe partijen of combinaties komen en hierdoor mensen op lijsten plaatsen, ‘waar niet eens een hond achter staat’. Deze zijn volgens hem de mensen die misbruik maken en liever gaan hengelen of jagen. Er moet volgens hem een wettelijke regel komen, waarbij partijen die nu met de verkiezingen meedoen, bij het niet halen van de kiesdeler uitgesloten worden voor deelname bij de eerstvolgende verkiezingen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft nog geen idee hoeveel ambtenaren van dienst zijn vrijgesteld gedurende de periode 9 april tot en met 25 mei. Het is nog niet bekend, omdat dit per ministerie wordt bepaald. Na de verkiezingen wordt dit bekend gemaakt door de instanties om verwarring te voorkomen. De ambtenaren die hun speciaal verlof hebben opgenomen, worden op 26 mei weer verwacht op het werk.

FR

  1. ambtenaren 7
  2. verkiezingen 5
  3. politicus 4
  4. partijen 4
  5. morgens 4