De stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) zal zo gauw de overheid een deel

PARAMARIBO - De stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) zal zo gauw de overheid een deel van de achterstallige gelden heeft gestort weer blikvoeding voor baby’s tegen een gesubsidieerd bedrag verkopen. Dit benadrukt directeur Maaltie Sardjoe tegenover de Ware Tijd.  

De RGD heeft over de periode van begin 2012 tot heden nog SRD 15 miljoen subsidie voor babyvoeding bij de overheid tegoed.

Maandelijks verkocht de RGD ruim 64.000 blikken babyvoeding tegen een gesubsidieerde prijs. Reeds enige tijd gebeurt dit niet meer, omdat de RGD geen bijdrage van de overheid meer krijgt.. Vooral de mensen in het binnenland ondervinden sinds eind vorig jaar het nadeel hiervan.

Er is geen schaarste aan babyvoeding, maar sommige winkeliers maken misbruik van de gelegenheid en schroeven de prijzen op tot wel SRD 17. Veel ouders proberen de hoge prijzen te ontwijken en halen het product daarom bij de groothandel. Er zijn enkele detailhandelaren die de babyvoeding juist goedkoper verkopen voor een bedrag van SRD 4, omdat de partij waarover zij beschikken binnenkort vervalt.

Het ministerie van Volksgezondheid voert al enige tijd een beleid waarbij vrouwen worden aangemoedigd om meer borstvoeding en minder blikvoeding te geven. Theo Vishnudath, voorzitter van de departementale commissie in De Nationale Assemblee vermoedt dat dit beleid mogelijk invloed heeft op het subsidiebeleid van het ministerie voor wat blikvoeding betreft.

Het Verenigde Naties Kinderfonds Unicef, de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie en de Wereldgezondheidsorganisatie sporen hun lidlanden al geruime tijd aan borstvoeding te stimuleren. Vishnudath zegt dat het ministerie van Volksgezondheid dit doel mag nastreven, maar het moet zijn verplichtingen wel nakomen tegenover de samenleving. De parlementariër zegt dat het ministerie dit jaar meer geld heeft gehad dan vorig jaar om de RGD te subsidiëren. "Ik heb de leiding van Financiën gevraagd om het geld te storten." 
  1. rgd 5
  2. tijd 4
  3. babyvoeding 4
  4. ministerie 4
  5. overheid 3