1. vorige
  2. volgende

Overheid lanceert twee projecten voor bescherming kustgebied

PARAMARIBO - Voor de bescherming van het kustgebied zullen twee projecten van start gaan. Het doel is de veerkracht van kustecosystemen vergroten en herstel, behoud en uitbreiding van de bestaande mangrovebossen. De projecten worden 30 november gelanceerd. Beide zullen worden uitgevoerd aan de kust van Paramaribo te Weg naar Zee en vullen elkaar aan.

De projecten dragen de naam 'Enhancing resilience of the coastal ecosystem using natural infrastructure' en 'Advancing a "Blue Forests for Blue Economy" approach in Suriname'. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) voert de coördinatie uit, in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De financiering komt van de Amazone Cooperation Treaty Organization (ACTO).

Het eerste project gaat om uitbreiding van de bouw van sediment vangende eenheden en herstel van mangrovebossen over een lengte van twee kilometer. Hierdoor zal de 'veerkracht' van kustecosystemen worden vergroot. De kustlijn is namelijk in het laatste decennium met ongeveer tweehonderd meter gekrompen als gevolg van erosieprocessen.

Het Amazonestroomgebied voert jaarlijks miljarden kubieke meters slib naar de Atlantische Oceaan, waarvan een deel langs de kust van Suriname voorbijgaat. Met de bouw van zogenoemde 'sediment trapping units' zal de sedimentafzetting worden bevorderd. Dit leidt ook tot betere omstandigheden voor bescherming, herstel en groei van de mangrovebossen. Hierdoor zal de biodiversiteit toenemen en de natuurlijke bescherming van de kust verbeteren.

Hoofdoel van het tweede project is het ontwerpen en doorvoeren van een mechanisme voor herstel, behoud en uitbreiding van de bestaande mangrovebossen van Suriname. Maar ook om sociaal-economische groei te bevorderen, volgens het bewezen model van 'Blue Forest for a Blue Economy', zoals in Kenia wordt toegepast. Bij dit model profiteren lokale gemeenschappen maximaal van de sociaal-economische activiteiten die hierdoor ontstaan.

Voor beide projecten is een totaal bedrag van 300.000 US dollar beschikbaar gesteld door ACTO. Het beleid van het ministerie van ROM is om zoveel mogelijk milieuprojecten met een lokale impact uit te voeren waardoor middelen van internationale donoren direct aankomen bij de lokale gemeenschappen. Dit is onderdeel van het nieuw milieufinancieringsbeleid.

  1. projecten 4
  2. herstel 4
  3. mangrovebossen 4
  4. blue 4
  5. suriname 4