Raad van Ministers geeft goedkeuring aan begroting ‘Fiesta del Fuego’

De begroting die werd ingediend bij de Raad van Ministers voor de uitvoering van de 34ste editie van het Caribisch festival ‘Fiesta del Fuego’, is goedgekeurd. Zoals elk jaar wordt dit festival georganiseerd door Cuba, en van het jaar is dit festival opgedragen aan Suriname, hetgeen inhoudt dat ons land van 3 tot en met 9 juli het middelpunt van belangstelling is.

Voor deelname aan dit groots evenement en het voorbereiden van Suriname’s deelname is er een presidentiële commissie belast, onder leiding van Arnold Halfhide. Op het festival zullen verschillende cultuuruitingen worden gepresenteerd. Suriname zal meedoen als markante uitdrager van cultuurelementen en zal zich richten op de meest belangrijke pijlers, met name folklore en spektakels, waaronder ook het vuurspektakel. Verder moeten alle cultuurdragers, de Indianen, Marrons, Hindoestanen, vertegenwoordigd zijn in de samenstelling. Tijdens het festival zal er een gerecht ‘parsanti’ worden gepresenteerd die door de koks van Paramaribo en de koks van Santiago zal worden bereid.

Suriname is in eerste instantie aanwezig voor het symposium, een symposium met een culturele omlijsting. Suriname zal op wetenschappelijk niveau overbrengen hoe verschillende culturen in Suriname zijn gekomen, hoe deze culturen in stand zijn gehouden en hoe ze verder zijn ontwikkeld, aldus de onderdirecteur van Cultuur, H.Todirjo. ‘Om elkaar beter te leren kennen, moeten we elkaars cultuur kennen en dat Suriname themaland is, is heel speciaal. We worden in de gelegenheid gesteld met elkaar cultuur uit te wisselen’, stelt Todirjo.

  1. suriname 6
  2. festival 5
  3. cultuur 3
  4. jaar 2
  5. deelname 2