1. vorige
  2. volgende

IDCS realiseert 1 project in 3 jaren

De Investment en Development Corporation Suriname NV (IDCS) heeft in een persbriefing in verband met haar 3-jarig bestaan aangegeven welke projecten zij begeleid heeft in de afgelopen periode dan wel heeft helpen realiseren. De organisatie heeft op dit moment $296 miljoen aan projecten liggen die gereed zijn voor implementatie. De projecten kunnen tot 3000 arbeidsplaatsen opleveren en een jaaromzet van $137 miljoen na het eerste 4 tot 5 jaar genereren. De bijdrage aan het nationaal inkomen zal liggen rond $41 miljoen. Van de vele projecten op het bord van de organisatie is tot nu toe echter maar één project daadwerkelijk gerealiseerd en operationeel en dat is het Nederlands bedrijf ‘Teleperformance’, waarbij IDCS een begeleidende rol vervuld heeft. Volgens de organisatie zijn de oorzaak van de trage realisatie uiteenlopend. Het feit dat projectvoorbereidingen soms jaren kunnen duren en het ter beschikking stellen van grond door de overheid soms op zich laat wachten, zijn er enkele van.
De IDCS, die het investeren in Suriname moet promoten, ontvangt vanuit de overheidsbegroting een maandelijks budget van SRD 7 miljoen voor haar activiteiten, waarvan 3 miljoen gaat naar operationele kosten van de organisatie en 4 miljoen naar het investeringsgedeelte.

Astra Singh, chief communications officer bij het bedrijf, verduidelijkte tijdens de persbriefing dat de IDCS geen politieke organisatie of politiek gelieerde organisatie is. Over de continuïteit van de projecten, ook na de verkiezingen, zegt IDCS-onderdirecteur Imro San A Jong dat in de afgelopen jaren de projecten gedegen zijn voorbereid. Hij gaf aan dat, welke regeringsconstellatie er ook mocht komen na de verkiezingen, deze wel 10 keer zou moeten nadenken alvorens de IDCS-projecten eruit te gooien. ‘Het slechtste wat je zou kunnen doen, is ICDS opdoeken of veranderen aangezien het een ‘competition’ organisatie is in de wereld en zich dus naar buiten richt.’ Deze beslissing zou volgens San A Jong een slechte indruk maken op buitenlandse investeerders.

De hernieuwde focus van de regering om alle elementen bij elkaar te brengen, die van belang zijn voor de ontwikkeling van de duurzame productiefactoren, heeft volgens Sang A Jong geleid tot de oprichting van de IDCS. De promotie-organisatie moet daarbij de investeerder zodanig helpen accommoderen dat hij blijft. ‘Dit is volgens de onderdirecteur nieuw voor ons land, want Suriname zou het niet gewend zijn dat alles via een investeringspad plaatsvindt. ‘Suriname zit in een transitiefase. Een nieuwe richting opgaan, zal altijd wat ‘spanning’met zich meebrengen’, meent San A Jong, ‘maar IDCS ziet dit niet als spanning of als tegenwerking maar als fasen waar we doorheen moeten als instituut en als land’. ‘Voor hetgeen we meemaken, geven we ook niemand de schuld, omdat we weten dat het onderdeel van het proces is.’ San A Jong vindt het begrijpelijk dat de ministeries een aantal ‘assets’ onder hun beheer hebben en dat zij die niet zo graag uit handen geven. Hierbij doelt hij op de opdracht die de IDCS heeft om te assisteren bij het privatiseringsproces van een aantal staatsbedrijven. President Bouterse heeft Winston Caldeira als directeur van IDCS ondertussen gemachtigd om de staatsaandelen van de landbouwbedrijven Victoria en Phedra in Brokopondo onder beheer te nemen.

De aandelen zijn nu in een overdrachtsfase naar de IDCS toe. Op deze oude plantages wil men cacao gaan telen. Het gaat om 6.000 ton cacao per jaar, welke aan 650 personen werk zal bieden. De gehele investering is begroot op $36 miljoen. Als investeringsinstituut zal IDCS een joint venture aangaan met een Israëlisch bedrijf op gelijke (50% om 50%) basis wat het eigen vermogen betreft. De rest (80%) zal bestaan uit een lening. De IDCS zal dus niet alleen in de winst, maar ook in het risico delen. ‘Het is de bedoeling dat de IDCS zich langzaam terugtrekt. De IDCS fungeert als aandeelhouder in de RvC’, zegt San A Jong. De aandelen zullen mogelijk verkocht worden aan lokale ondernemers. Met dit vrijgekomen geld zal de organisatie weer in andere projecten kunnen investeren. Met welk Israëlisch bedrijf de joint venture zal worden aangegaan, wil de IDCS nog niet prijsgeven. Dit zal zij pas doen als het project zich ’fysiek manifesteert’. Overige projecten op de lijst van de organisatie zijn een oliepalmproject te Brokopondo, een houtproductieproject in samenwerking met een bedrijf uit Trinidad te Nickerie, een zonne-energieproject samen met een Chinees bedrijf in het binnenland en een kippenteeltproject. Een groot toerismeproject met een Nederlands bedrijf, waarvan de investering van Euro 20 miljoen al beschikbaar is, zou dichtbij realisatie zijn als de 500 hectare benodigde grond zal worden toegewezen. Met een bedrijf uit de UK en China zijn respectievelijk een MOU en LOI getekend voor het mogelijk exploiteren van goud. Het ministerie van Handel en Industrie en NV Grassalco moeten hierover nog beslissen.

  1. idcs 16
  2. organisatie 10
  3. projecten 9
  4. miljoen 8
  5. bedrijf 8