Geen officiële oppositieleider in nieuw parlement India

Narendra Modi werd op 26 mei 2014 ingezworen als de 15e premier van India. Zijn ‘National Democratic Alliance’ (NDA) verkreeg 336 van de 543 zetels tellende Lok Sabha zoals hetparlement in India wordt genoemd. Van deze 336 zijn 282 van Modi’s eigen ‘Bharatya Janata Partij’ (BJP).

In India is de regel dat de oppositieleider alleen de leider van een partij kan zijn, dus niet de voorzitter van een alliantie van partijen. De leider van de oppositie in de Lok Sabh is een officiële functie, die gelijkgesteld is aan de rang van minister in het kabinet met alle daaraan verbonden emolumenten. Op bezoek zijnde staatshoofden brengen conform het protocol in India ook een beleefdheidsbezoek aan de leider van de oppositie. Zo bracht president Ronald Venetiaan bij zijn bezoek aan India in maart 2003 ook een ‘courtesy call’ aan Sonia Gandhi, die toentertijd de leider van de oppositie was.

Om in aanmerking te komen voor de officiële functie van oppositieleider moet depolitieke partij waartoe hij of zij behoort, 55 zetels hebben in de Lok Sabha. De Congrespartij van Sonia Gandhi heeft bij de laatste verkiezingen 44 zetels behaald, officieel kan zij dus niet de leider zijn van de oppositie. De alliantie van de Congrespartij met andere politieke partijen bekend als ‘United Progressive Alliance’ heeft totaal wel60 zetels behaald, maar nogmaals alleen de leider van een partij kan oppositieleider worden, niet de leider van een alliantie ongeacht of die alliantie voor of na de verkiezingen is gevormd.

Het is niet de eerste keer dat de Lok Sabha geen leider van de oppositie heeft, tot 1969 is dat ook het geval geweest alsmedein de periode 1980 – 1989.
Omredenen van praktische en functionele aard kan de Speaker (voorzitter) van de Lok Sabha deleider van de grootste oppositie partij in het parlement, die hoewel hij of zij het aantal van 55 leden niet heeft,tochaanwijzen als de oppositieleider, echter zonder de emolumenten.
Met betrekking tot de post van Deputy Speaker, die wordt bij conventie altijd gegeven aan de oppositie.

Andere wetenswaardighedenvan de 16e Lok Sabha
Het in april/mei 2014 nieuw gekozen Indiase parlement is de zestiende sedert de onafhankelijkheid van het land. Volgens een onderzoek van de‘National Election Watch’ (NEW) en de Associatie voorDemocratische Hervormingen (ADH) hebben 186 van denieuw gekozen parlementariërs zelf in hun beëdigde verklaringen opgegeven dat zij criminele onderzoekingen tegen zich hebben lopen. Op eentotaalvan 543leden van het parlementis dit een percentage van 34. In2009bedroeg dit percentage 30, in 2004 was het 24. Een stijgende trend dus.

Serieuze criminele zaken
Van degenoemde 186 hebben 121 (65%) opgegeven dat het gaat om 'serious criminal cases', inclusief moord, poging tot moord, verstoring van de communale harmonie, kidnapping en misdaden tegen vrouwen.
De nu aan de macht zijndeBJP voert de lijst aan, 98 ( 35% ) van hun 282 leden hebben criminele zaken tegen zich lopen, bij de Congrespartij zijn dat 8 van de 44. De rest komt van andere, voornamelijk regionale partijen.

Miljonairs
De analyse van NEW en ADH laat ook zien dat van de 542 parlementariërs, 442 (82 %) crorepatis (miljonairs) zijn. In 2009 was dataantal nog 300 (55 %).
Het hoogste aantal miljonairs vinden wij bij de BJP, 237 van de 281 leden. Bij de Congrespartij zijn dat er 35 van de 44.
Het gemiddelde vermogen van deze crorepatis bedraagt ruim 3 miljoen US$.

Verder blijkt uit de verrichtte analyse dat een nieuw gekozen parlementariër opgaf analfabeet te zijn.
Een totaal van 125 parlementariërs (23%) heeft opgegeven dat zij onderwijs hebben genoten tot middelbaar niveau of daaronder; 405 (75%)hebben een bachelors opleiding of hoger; 202 (37%) zijn tussen de 25 – 50 jaar, 298 (55%) tussen de 51 – 70 en 41 (8%) verklaarden ouder te zijn dan 71 jaar.
Van de nieuw gekozen parlementariërs zijn 61 (11%) vrouwen, in 2009 waren er 57 vrouwen.

De Ministers van het kabinet Narendra Modi
Van de 44 ministers, hebben 13 (30%) verklaard dat er criminele zaken tegen hen lopen, van wie acht hebben vermeld dat het om serieuze criminele zaken gaat zoals poging tot moord, verstoring van de communale harmonie, kidnapping, omkoperij en gebruik van geweld bij verkiezingen.

Van de 44 ministers zijn 40 (91%) miljonairs; het gemiddelde vermogen bedraagt hier 2.925.000 US$. De rijkste is de minister van Financiën, Arun Jaitley, die een vermogen heeft opgegeven van 25.425.000 US$ . Tot de rijke ministers behoort ook Maneka Gandhi met een verklaard vermogen van 8.325.000 US$ . Zij is de weduwe van Sanjay Gandhi, de in 1980 bij een vliegtuigongeluk omgekomen jongste zoon van Indira Gandhi.

35 van de 44 ministers hebben een bachelors diploma of hoger, 20%zit indeleeftijdsklasse van 31 – 50 jaar, 33 zijn tussen 51 – 70 jaar oud. Slechts twee ministers zijn ouder dan zeventig jaar.

De analyse van de ‘National Election Watch’ en de Associatie voor Democratische Hervormingen hebben de Indiase kiezers een bijna volledig beeld gegeven wie zij ‘in office’ hebben gestemd bij de laatst gehouden verkiezingen. Nationaal maar ook internationaal weet men nu wie de Indiase politici en beleidsmakers zijn, waar zij voor staan en misschien ook wat van hen kan worden verwacht.

Het verdient aanbeveling dat een dergelijke exercitie ook bij de eerstvolgende verkiezingen in ons land plaatsvindt, het liefstreedsbij de kandidaatstelling.

Rudie Alihusain


  1. leider 8
  2. oppositie 7
  3. lok 6
  4. ministers 6
  5. india 5