Dienstverlening Hakrinbank ernstig verstoord

De actievoerende medewerkers van de Hakrinbank wachten het resultaat van het onderhoud tussen de bond en de directie af. (Foto: Raoul Lith) De onderhandelingen om te komen tot een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) duren het personeel van de Hakrinbank NV te lang. Vanmorgen hebben ze uit protest het werk spontaan neergelegd. Intussen is die actie overgenomen door de bond. Op de afdelingen van de bank in Tamanredjo en Nickerie na, is de dienstverlening van de bank volledig verstoord.

De cao-gesprekken zouden zijn blijven steken op punt 1. De vorige cao is op 1 januari 2015 verlopen. Het personeel was het wachten beu en besloot vanmorgen actie te ondernemen. Wat kwaad bloed heeft gezet, zijn berichten dat de directie alle verworvenheden van het personeel waaronder bonussen, winstdeling, kinderbijslag wil schrappen uit de nieuwe cao.

De personeelsleden zijn vanmorgen toegesproken door bondsvoorzitter Roy Adama. De actievoerders wachten nu op het resultaat van het onderhoud dat de bond nu voert met de bankdirectie. De bond bij de Hakrinbank NV telt zo'n 200 werknemers.
  1. bond 4
  2. cao 4
  3. hakrinbank 3
  4. wachten 3
  5. personeel 3