Actie Hakrinbank voorbij

Bondsvoorzitter Roy Adama vraagt het personeel om het werk te hervatten. (Foto: Raoul Lith) Het personeel van de Hakrinbank NV heeft de werkzaamheden hervat. Bondsvoorzitter Roy Adama heeft zijn leden gevraagd het werk te hervatten, nadat zij vanmorgen spontaan in actie waren gegaan. Algemeen directeur Jim Bousaid zegt aan Starnieuws dat het om een wilde actie ging. Er zijn geen besluiten genomen om bonussen en andere zaken niet uit te betalen. Het gaat om geruchten.

Adama heeft een onderhoud gehad met de directie en zegt dat morgen de cao-onderhandelingen voortgezet worden. Waar de schoen volgens de vakbondsman wringt, is de nieuwe onderhandelaar die door de directie is aangesteld. “Die nieuwe onderhandelaar (onderdirecteur Financiële Zaken) wil vakbondsvreemde manieren van onderhandelingen,” zegt Adama. “We zijn al weken aan het onderhandelen zonder resultaat. We zijn nog steeds op pagina 1 lid 1”, schetst hij de situatie.

Over de ongerustheid van het personeel als zou er sprake zijn van het schrappen van verworvenheden, zegt Adama dat daar veel ruis is. Hij benadrukt dat hij ook geen rancune naar het personeel toe zal aanvaarden. De nieuwe cao die voor twee jaar wordt aangegaan, komt in de plaats van die op 1 januari dit jaar is verlopen.

De vakbondsleider is er bijna van overtuigd dat de stroeve gang van de onderhandelingen geen financieel probleem is dan wel een machtsvraagstuk. Hij wijst erop dat er geen problemen waren bij de voorgaande cao-onderhandelingen. Die onderhandelaar van de directie is echter met pensioen, waardoor er een nieuwe onderhandelaar is aangesteld.

Bousaid merkt op dat eerst een kader werd geschetst over de onderhandelingen. Nu is afgesproken om geen filosofische discussies aan te gaan, maar gelijk te beginnen met de inhoud. Hij betreurt de actie en heeft zijn teleurstelling ook kenbaar gemaakt aan de voorzitter van de bond. De directeur merkt op dat er geen enkel conflict is en ook geen reden voor de actie.

  1. adama 5
  2. onderhandelingen 5
  3. personeel 4
  4. actie 4
  5. zegt 4