V7 presenteert 'Sleutel voor duurzame ontwikkeling'

De voorzitters Guno Castelen (SPA) en Winston Jessurun (DA91) kijken in het verkiezingsprogramma van V7. (Foto: Leroy Troon) 'De Sleutel voor duurzame ontwikkeling', is de titel van het verkiezingsprogramma dat vandaag is gepresenteerd door V7 in NPS-hoofdkwartier Grun Dyari. V7 coördinator Chan Santokhi deelt mee dat er een consultatieronde zal komen vanaf de volgende week. Maatschappelijke organisaties zullen gevraagd worden hun visie te geven over het programma, dat als basis dient voor het regeerbeleid. Volgens Santokhi komt er een V7-regering.

Gregory Rusland, voorzitter van de NPS, ging uitgebreid in op wat het programma inhoudt. Hij behandelde bij de presentatie de voornaamste onderdelen van het programma. Behoorlijk bestuur is het sleutelwoord voor de komende periode. Rusland zei dat er te veel zaken gebeuren, waarbij de samenleving niet wordt betrokken. Hier moet verandering in komen. Hij noemde als voorbeeld de onderhandelingen met Alcoa, waar over de toekomst van de bauxietindustrie wordt beslist.

Het programma is vandaag formeel gepresenteerd aan de V7 leiders. Alle kandidaten hebben een exemplaar om hun werk in het veld beter te kunnen verrichten. Rusland zei dat er mandaat en ondersteuning nodig is om het ambitieuze maar noodzakelijke programma uit te mogen voeren.
  1. programma 5
  2. rusland 3
  3. verkiezingsprogramma 2
  4. vandaag 2
  5. gepresenteerd 2