Soeresh Algoe: ‘Er komt een Melkcentrale Wanica’

Minister SoereshAlgoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), tevens lijsttrekker van de NDP in het district Wanica, gaf tijdens de druk bezochte ressortmeeting van de NDP te Noordpolderdam aan dat er zeker een Melkcentrale Wanica (MCW) komt. Het project is inmiddels goedgekeurd en zal gefinancierd worden met de creditline van India. Naast Algoe kwamen ook de andere DNA- kandidaten van de partij aan het woord. De meesten gingen in op de vele verworvenheden van de huidige regering. DNA-kandidaat en ex-minister van Justitie en Politie, Martin Misiedjan, gaf de aanwezigen aan dat hij weet waarvoor de NDP staat en wat de idealen van de partij zijn. Dit is dan ook reden waarom hij heeft besloten om de partij te ondersteunen.

Het goede werk is volgens Misiedjan zo belangrijk dat mensen niet met gekruiste armen en benen kunnen gaan zitten. Hij riep de aanwezigen op om te kiezen voor vooruitgang en ontwikkeling, om te kiezen voor de NDP. Een andere DNA- kandidaat, Hans Sandjon, die in het dagelijks leven werkzaam is op het ministerie van RGB, benadrukte dat hij geen voorstander is van hokjespolitiek. Volgens hem zijn de mensen voor de gek gehouden door de vorige Nieuw-Front-regering. Voor 2010 is een aantal valse bereidverklaringen uitgegeven, zonder handtekening erop.

Genaro Alpin

  1. ndp 4
  2. dna 3
  3. partij 3
  4. minister 2
  5. wanica 2