Vervangers West-Indische Compagnie

De verkiezingen staan voor de deur en er dreigt wat te gaan gebeuren in het staatsbedrijf EBS. Als we niet oppassen, staat ook Staatsolie wat te wachten. De parallellen tussen de huidige regering en die van 1996-2000 worden steeds duidelijker. Er broeit wat binnen de EBS. Als we bepaalde personen uit de eerste periode in de buurt van dit bedrijf zien, dan houden we ons hart vast. Er zijn burgers in Suriname die – als ze de ruimte daarvoor krijgen – heel Suriname of een strategisch deel daarvan zouden willen opkopen. Er zijn burgers die van Suriname een bedrijf willen maken of beter gezegd tot onderdeel van het vermogen van een bedrijf. Deze burgers positioneren zich heel goed achter staatshoofden, vooral deze zogenaamde ‘favours’ nodig hebben. Nu zit de regering klem met geld. Een kandidaat DNA-lid beweert zelfs dat hij aanwijzingen heeft dat de monetaire reserves al lang op zijn. Er zijn hardnekkige geruchten dat burgers geld lenen aan de Staat Suriname en aan de politieke partij die aan de macht is. De peilingen geven enige zekerheid, na 25 mei zal men cashen met rente en bijkomende kosten. De Afobakkadam is niet nu, maar al een hele tijd in het vizier van enkele burgers. Ook de EBS althans bedrijven die zorgen voor de energievoorziening in Suriname. Er zijn burgers in Suriname die de reïncarnatie willen worden van de West-Indische Compagnie. Men wil de strategische energievoorziening in handen hebben. Dat zal de burgerij onderwerp maken van de grillen van een bedrijf of van een burger. Eerst lezen we dat een bedrijf energie nodig heeft en EBS zover kan krijgen om een onderstation te financieren. Een deel van de energie vanuit dit onderstation is voor het bedrijf, de rest is voor de gemeenschap. Het bedrijf dat energie nog heeft, heeft het als het ware als een bank gefunctioneerd, dus geld onder commerciële voorwaarden geleend aan EBS. De EBS moet dit geld terugbetalen aan het bedrijf. Dit wordt door de regering en EBS aangeduid als een publiek-privaat project, maar ondertussen zal EBS alles moeten terugbetalen. Als dit een publiek-privaat project is, dan zijn alle projecten gefinancierd door een commerciële bank hetzelfde. We zien weer dat de Staatsolie Power Company betrokken is in een transmissielijn. Het project is gefinancierd door Staatsolie. We zien dat relevante en niet relevante organisaties betrokken worden in de energiesituatie in Suriname. Wie zijn de volgende bedrijven die mee zullen doen? Dan komen we bij de scheiding van de EBS, althans de scheiding van de opwekking en de distributie. Waar de minister van NH (nu duidelijk Palu) niet schijnt te weten wat de president allemaal op dit stuk zegt en wenst te doen, is er al een nv opgericht genaamd Energy Producers Suriname NV (EPS). De NH-minister zegt wel dat hij denkt dat in de energiewereld van vandaag het meer dan normaal is dat de productie en distributie van energie gescheiden zijn. Indien deze scheiding plaats zou vinden, dan zou de EBS het gedeelte van de distributie op zich kunnen nemen, zegt de NH-minister. Terwijl de NH-minister in het ongewisse is, schijnt de president al precies te weten wat hij zal doen en laat hij zich ook als zodanig uit. EPS zal het beheer voeren over energiecentrales. De Staat Suriname bezit 99.9% van de aandelen en Stichting Planbureau zou 1 aandeel bezitten. Dit zou een goed moment zijn om de nv op te richten met het oog op de overname van de Afobakkadam. Daarbij refereert de president aan de overname van Suralco. In de statuten van de nv staat dat de directie ook gevoerd kan worden door een rechtspersoon. Dat kan dus een nv zijn, een privaat bedrijf. Daar is er dus ruimte voor bepaalde bedrijven en ondernemers om gebruik te maken van netwerken. Er is binnen een week heel veel gebeurd bij de EBS. De opeenstapeling van activiteit creëert een onoverzichtelijke situatie voor de burger, die normaal al zeer slecht geïnformeerd is. Er worden omtrent het energiegebeuren zware besluiten genomen, maar het is allemaal niet duidelijk. Terecht wordt de opmerking gemaakt dat er geen transparantie is bij de overname van zowel de Suralco als bij de opdeling van EBS. Er wordt al een tijd beweerd dat de EBS te log is. Wat zal er gebeuren met het personeel bij de opdeling van dit bedrijf? Het is bekend dat de voorzieningen van de EBS-werknemers op een behoorlijk peil zijn. Wat is de toekomst van de cao van EBS? Zal EPS een deel van de werkers en de cao overnemen? Er zijn in het verleden pogingen ondernomen door een regering met dezelfde signatuur om een goed presterende leiding door vrienden te vervangen. Een vrees voor gesjoemel binnen staatsbedrijven is prominent aanwezig. Energie is een te strategische factor om het weg te geven aan burgers of om het systeem in privé belang te ontregelen. De burgerij moet waken dat de West-Indische Compagnie herleeft in Suriname.
  1. ebs 15
  2. bedrijf 10
  3. suriname 10
  4. burgers 7
  5. energie 5