1. vorige
  2. volgende

Database kan in Suriname worden opgeslagen

Personen, organisaties en bedrijven hoeven niet langer de inhoud van hun websites, applicaties en andere data in het buitenland op te slaan. De verzamelde en groeiende informatie (database) kan vanaf donderdag opgeslagen en beheerd worden in Suriname door Datasur. In de Kamer van Koophandel & Fabrieken heeft Datasur onder veel belangstelling de dienst van data-opslag en databeheer (Cloud Service) gelanceerd.

Datasur is een dochteronderneming van Telesur en wordt geleid door Robert Hahn. De plannen om een Cloud Service op te zetten bestaan al heel lang geeft Hahn aan. “De laatste twee jaren heeft het vastere vormen aangenomen en hebben we van twee bedrijven de data mogen opslaan en beheren. De reacties zijn heel positief. We gaan nu groter uitpakken”, zegt Hahn. “Er is genoeg markt hier. Er is behoefte aan informatie en deze wordt constant gegenereerd.Bedrijven en organisaties kunnen hun gevoelige informatie in het land houden. Men heeftéénmaal vierentwintig uur toegang tot de content. Het komt ook goedkoper uit omdat de kosten voor het glasvezel gebruik komen weg te vallen.”
De data worden verzameld en opgeslagenop uiterst goed onderhouden data centers. Het eerste data center staat aan de Van ‘t Hogerhuysstraat op het Telesur-complex. Het tweede centrum, met een bouwoppervlakte van 900 vierkante meters, wordt opgezet te Santo Boma. Dit wordt het hoofdgebouw en zal in begin 2015 opgeleverd zijn.

Datasur heeft een gedeelte van de informatie opslagruimte gedoneerd aan het ministerie van Onderwijs & Volksontwikkeling. “Tegenwoordig worden scholen voorzien van internet en computers wat heel mooi is. Wat nog ontbreekt is de verbinding tussen de scholen”, legt Hahn uit. “Met de Cloud zullen ze verbonden worden. De bestaandeen de nieuwe informatie die zij genereren over onderwijs en scholen wordt bij Datasur opgeslagen. Informatie die zij via de Cloud kunnen opvragen en uitwisselen. Wij creëren een scholenplatform.”De schenking is in ontvangst genomen door Amin Dankerlui, hoofd van de ICT-afdeling op het ministerie.

René Gompers
  1. data 6
  2. informatie 6
  3. datasur 5
  4. cloud 4
  5. hahn 4