Hoe vrij ben jij?

(Aangeboden)

Vandaag, 7 juni, is het de eerste keer dat wereldwijd activiteiten gehouden worden om aandacht te besteden aan de bewustwording onder burgers en dezete verhogen met betrekking tot het belang van de vrijheid van expressie, associatie en vereniging . Het is de gelegenheid voor burgers wereldwijd om aan te geven hoe vrij zij zich voelen in hun land om zich uit te spreken, te organiseren en actie te ondernemen.

Hoe vrij voelen wij ons om gebruik te maken van deze rechten zoals verwoord in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens?Het thema dit jaar is 'Wees de VERANDERING!'
In vele delen van de wereld zijn de rechten op vrije expressie onder druk en het is belangrijk dat we juist op die momenten samenbundelen en de bewustwording verhogen.
Vandaag de dag is er een steeds verder uitgroeiende vervreemding tussen leiders en burgers hetgeen in vele landen ertoe heeft geleid dat burgers de straat op zijn gegaan. Vanaf de bekende Arabische Lente tot aan de hevige studenten opstanden in Chili en Quebec voor vrij onderwijs en de anti-corruptie strijd in India. In dat rijtje hoort ook de dodelijke strijd voor een respectabel loon door de Marikana mijnwerkers in Zuid-Afrika.De schandalige, toenemende armoede en ongelijkheid is brandstof voor spanningen en in de afwezigheid van betrouwbare ‘grassroots’structuren, is geweld de enige taal die burgers menen dat hun leiders zullen verstaan.

Vrij in Suriname
Hoe vrij zijn wij hier in Suriname? Om dat voor uzelf te beantwoorden moet u even eerlijk nagaan hoe vaak u mensen ontmoet, veelal ambtenaren, die aangeven niets te willen zeggen uit vrees hun baan kwijt te raken.
Hoe vaak u personen ontmoet die niet gezien willen worden met hen die kritisch zijn of die niet willen dat bekend is dat zij hun ondersteunen; wederom uit vrees voor verlies van baan of contract.
Hoe vaak ervaart u dat de media kritische stukken of opmerkingen niet durven te plaatsen of uit te zenden?
Hoe vaak ervaart u dat men niet durft om kritische opmerkingen via de telefoon te doen uit vrees te worden afgeluisterd? Zelf e-mailen wordt met hetnodig wantrouwen benadert, want er zijn vermoedens dat ook dat wordt onderschept.
Hoeveel personen durven corruptie en andere onwettige handelingen te melden zonder vrees voor represaille?
Als u slechts op één van deze vragen, bevestigend hebt moeten antwoorden, betekent dat, dat we ons in Suriname niet vrij voelen, in tegenstelling tot de theorie dat we vrij zijn.
Dit is een zeer ernstige zaak, aangezien een volk zich alleen in volle vrijheid ten volle kan ontwikkelen.

Verandering moet!
Wij allemaal willen verandering. Ik zeker. Voor mij is vrijheid van meningsuiting heilig. En dat is niet zonder consequenties.Het betekent dat je vaker niet wil bemoeien, maar dat toch moet doen in het licht van de verandering die je nastreeft. Verandering moet, vrijheid moet om het corruptie nivo onder regeringen en regeringsfunctionarissen te verlagen. Alleen door open en tijdige toegang tot informatie en transparante verantwoording afleggingsmechanismen en processen kunnen we dit bereiken.

Het moet niet moeilijk zijn om corruptie te ontbloten, inclusief middels onderzoeksjournalistiek. Het corruptief handelen moet afgehandeld worden door het strafrecht systeem, zonder politieke interferentie.
Vanaf ik jong ben verlang ik naar nieuw en dapper leiderschap, leiderschap dat staat voor de idealen van vrijheid, democratie en ontwikkeling voor allen. Suriname verdient niets minder dan dat. Belangrijkom te beseffen is dat het krijgen en behouden daarvan vereist dat we onze angst opzij zettenen durven spreken. Dit is niet slechts de verantwoordelijkheid van één of enkele personen, het is de dagelijkse verantwoordelijkheid van ons allemaal!
Wees de VERANDERING en SPREEK!

Angelic Alihusain-del Castilho
Ondervoorzitter DA91
  1. verandering 6
  2. burgers 5
  3. vrijheid 5
  4. corruptie 4
  5. suriname 4