Paramaccaners blokkeren Weg naar Langa Tabbetje

Bewoners van het Paramaccaans gebied hebben de Weg naar Langa Tabbetje gebarricadeerd met houtblokken (foto rechts). Een deel van de actievoerders ligt langs de weg. De Weg naar Langa Tabbetje is rond middernacht geblokkeerd met houtblokken bij kilometer 50, vanuit Moengo. Mannen en vrouwen uit het Paramaccaanse gebied zijn betrokken bij deze actie. Na de blokkade werd contact gemaakt met Adriaan Adawde, voorzitter van de Paramaccaanse Onderhandelingscommissie (POC). Deze commissie is gesprekspartner van Surgold. De mensen zeggen ontevreden te zijn over de gang van zaken. Zij vinden dat er niet veel terecht is gekomen over de afspraken die gemaakt zijn met Surgold, de regering en de commissie Ordening Goudsector.

Adawde was op Snesi Kondre toen hij gebeld werd door de actiegroep. De mensen drongen er op aan dat Adawde en andere bestuursleden ter plekke moesten komen. Iets vóór 2 uur vanochtend kwam de delegatie aan bij de wegblokkade. Enkele trucks zijn langs de weg geparkeerd. De weg is geblokkeerd met houtblokken. Na een gesprek met de actievoerders, zegt Adawde aan Starnieuws dat de gemoederen behoorlijk verhit zijn. Het gaat om vijftig mannen en vrouwen. "Intussen komen steeds meer mensen naar de plek toe", deelt Adawde mee. Tot 03:20 uur in de nacht was er nog geen politie ter plekke.

De mensen vinden dat zij telkens verwijderd worden uit het Meriangebied zonder dat er structurele oplossingen komen. "Wij hebben een memorandum of understanding getekend. Daarin is afgesproken dat Paramaccaners voorrang zouden krijgen voor werk. Maar wij merken dat de meeste mensen alleen in aanmerking komen voor schoonmaak en huishoudelijk werk", zegt Adawde. Afgesproken was dat de Paramaccaners die daarvoor in aanmerking komen ook geschoold zouden worden. Volgens de woongemeenschap zouden de afspraken niet nageleefd worden.

"Er is veel ontevredenheid. Zo zijn er ook ondernemers in het gebied die transportfaciliteiten hebben. Toch wordt er een advertentie geplaatst om mensen van de stad naar het Meriangebied te vervoeren. Dat werk kan toch ook gegund worden aan lokale ondernemers", meent Adawde. De mensen willen dat er structurele oplossingen komen. Zij hebben het gevoel dat ze met een kluitje in het riet worden gestuurd. Het POC zal ook afstemmen met het traditioneel gezag over verder te nemen stappen.
  1. adawde 7
  2. mensen 7
  3. komen 6
  4. gebied 3
  5. houtblokken 3