1. vorige
  2. volgende

OF-SPAIN - Suriname breidt de diplomatieke relaties met Aziatische landen verder uit

PORT-OF-SPAIN - Suriname breidt de diplomatieke relaties met Aziatische landen verder uit. Afgelopen week bood ambassadeur Lloyd Pinas in Singapore zijn geloofsbrieven als niet-residerend ambassadeur aan aan president Tan Keng Yam. De diplomaat was van 20 tot en met 26 april in Singapore voor overleg met de autoriteiten in dat land. 

Na het in ontvangst nemen van de geloofsbrieven op 22 april vond een kort onderhoud met het staatshoofd plaats. President Tan Keng Yam sprak daarbij de hoop uit dat de raakvlakken tussen  beide landen verder uitgewerkt kunnen worden. Hij benadrukte dat Singapore een stadstaat is van 683 km² en zonder grondstoffen tot grote economische ontwikkeling en vooruitgang is gekomen.

Volgens ambassadeur Pinas, gaf de president ook aan, dat Singapore bij de herdenking van 50 jaar Onafhankelijkheid in 2015 terugkijkt op het succesvol benutten van de geografisch ligging als de hub-functie voor de financiële- en transportsector in de regio. 

Om een begin te maken met de identificatie van de door de president aangegeven raakvlakken vond er een ontmoeting plaats met relevante functionarissen op het ministerie van Buitenlandse Zaken van Singapore. Deze ontmoeting vond op 23 april plaats. De komende periode zullen de gemeenschappelijke samenwerkingsgebieden verder worden uitgewerkt en concrete invulling krijgen.
  1. singapore 5
  2. president 4
  3. ambassadeur 3
  4. april 3
  5. vond 3