1. vorige
  2. volgende

Hulde voor Lachmon en Pengel op 'Dag van de Arbeid'

Bij de standbeelden van Jagernath Lachmon (links) en Johan Pengel zijn vanmorgen kransen gelegd. (Foto: René Gompers) “Aan de tijd waarbij er verdeel- en heerspolitiek wordt toegepast om de arbeidersklasse monddood te maken, moet een eind komen”, stelt Gregory Rusland, voorzitter van de NPS. Ondervoorzitter van de VHP, Radjkoemar Randjietsingh, voegt er aan toe dat de armoede met 40 procent is gestegen tijdens de huidige regering. Over 24 dagen zal V7 verandering brengen in de situatie van de arbeiders, is de boodschap tijdens de kranslegging bij het standbeeld van ex-NPS voorzitter en premier Johan Pengel en ex-VHP en parlementsvoorzitter, Jagernath Lachmon.

“Deze leiders hebben gestreden voor bestaanszekerheid, niet voor armoede. Voor wet en recht, niet voor amnestie voor moordenaars en mensenrechtenschenders”, haalt Randjietsingh aan tijdens zijn toespraak bij het standbeeld van de oprichter van de VHP. “Zij hebben gestreden voor daadwerkelijke beleving van rechten en vrijheden, niet een cultuur van angst en dwang die wij nu meemaken.” Pengel en Lachmon hebben bijgedragen tot de waardigheid van de ‘wrokomans’ en de ‘wroko-umas’. Die waardigheid wordt door het ondemocratisch denken en het vertrappen van wet en recht, teniet gedaan, meent Randjietsingh.

Bij het standbeeld van Pengel haalt Rusland aan dat de bundeling van de arbeiders de ontwikkeling van het land heeft helpen bepalen. “De vakbeweging had zich in de jaren 60 en 70 ontwikkeld tot een machtsfactor. In de jaren tachtig, tijdens de militaire periode, hebben de gebundelde arbeiders veel te lijden gehad”, deelt Rusland mee. “Vandaag de dag is het relatief rustig in de vakbeweging door diverse redenen. Maar we weten dat er enorme problemen zijn. Er komen dreigingen op ons af, arbeidersplaatsen komen in het geding. Wij moeten ervoor zorgen om die plaatsen te behouden en meer werkgelegenheid gaan creëren.”

Rusland geeft mee dat de verworvenheden van de vorige regering zoals de Sociaal Economische Raad, bij overname van de regeermacht weer inhoud gegeven moet worden. “We moeten weer samen om de tafel kunnen gaan zitten om die grote problemen die zich vandaag voordoen, aan te pakken. We gaan het niet alleen kunnen doen.”

Later in de middag zullen er ook kransen worden gelegd bij de standbeelden van vakbondsleiders, Fred Derby, Hendrik Sylvester en pater Weidman. In het centrum van de ‘arbeiderspartij’ SPA zal V7 een politieke manifestatie houden.

René Gompers
  1. pengel 4
  2. rusland 4
  3. lachmon 3
  4. komen 3
  5. vhp 3