1. vorige
  2. volgende

Regering in spoedoverleg met NZR

Op 1 april 2022 is de regering in een spoedoverleg met de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) bijeengekomen om verdere aanpassing van het ziekenhuisligdagtarief te bespreken.

De regering, vertegenwoordigd door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid en minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning en het Staatsziekenfonds (SZF), heeft op basis van haar verantwoordelijkheid en de financiële mogelijkheden, een voorstel gepresenteerd aan de NZR. De NZR heeft aangegeven dit voorstel nader te bestuderen. De regering heeft de informatie dat het ziekenhuispersoneel in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) in beraad is en uitkijkt naar een structurele oplossing van de vele problemen in de zorg.

Er is behalve het voorstel, ook gesproken over de strategie en de tijdlijn waaraan gewerkt wordt om de problemen op een structurele wijze aan te pakken.

De regering roept het ziekenhuispersoneel op om de zorg te blijven garanderen, aangezien er concrete stappen gezet zijn om de inkomsten van ziekenhuizen te verhogen. De regering is wachtende op het besluit van de NZR. De samenleving mag erop rekenen dat de regering er alles aan doet om de continuïteit van de zorg te garanderen.

  1. regering 6
  2. nzr 4
  3. voorstel 3
  4. minister 2
  5. ziekenhuispersoneel 2