Goed rekenen, daar moet je op kunnen rekenen!

PARAMARIBO - Elke school van het het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO) in het binnenland zal binnenkort beschikken over een laptop met bijbehorende rekeninstructievideo’s. Dit ter ondersteuning van de leerkracht van groep 8 tijdens de rekenles. Tijdens een een feestelijke Rotary meeting in het Waaggebouw zijn door Margriet Nouh–Chaia, de president van de Rotary Club Paramaribo en Residence (RCPR), de nodige attributen horende bij uitvoering van dit project overhandigd aan de waarnemend directeur van het RKBO Annie Baynath Panday.

De Rotary Club of Paramaribo Residence heeft in 2018 bewust gekozen voor een duurzaam rekenproject daar zij zeer bezorgd was over het rekenonderwijs in Suriname. Na diverse gesprekken en toetsresultaten die zijn geëvalueerd met de leiding van het RKBO, bleek dat er een grote behoefte bestond aan bijscholing van de leerkracht in het vak rekenen.

Het project "Verhoging Reken didactische vaardigheden bij de RKBO GLO - leerkracht" werd toen, onder leiding van Rotarian Ewald Levens, oud reken/ wiskunde docent, opgestart met de steun van de RKBO- rekenwerkgroep die ook de trainingen heeft gevolgd.

Tot en met 2020 zijn er 69 leerkrachten van het basisonderwijs getraind. Het traject van fysieke training werd abrupt onderbroken door de Covid-pandemie. Het RKBO wilde echter haar leerkrachten blijven bijscholen en benaderde RCPR om samen de trainingen om te zetten naar instructievideo's. In de video is vervat de instructie hoe een gegeven rekendomein didactisch aangepakt dient te worden. Een noodzakelijke voorwaarde is wel dat de leerkracht de leerstof moet beheersen en de opbouw van de les in de gaten houdt.

In de 27 instructievideo's zijn de volgende rekendomeinen opgenomen: Breuken, decimale getallen, procenten, Inkoop/verkoop/winst en verlies. Meten (lengtematen, oppervlakte maten, gewichtsmaten en inhoudsmaten ) Verhoudingen ( schaal ) en wegsommen. De instructievideo's zijn een fantastische 'tool' waarop de leerkracht zo vaak als nodig kan terugvallen bij de voorbereiding op rekenles.

Het is het RKBO gelukt met de hulp van donateurs de 25 scholen in het binnenland elk te accommoderen met een laptop. Naast het onderwijs deel heeft de RCPR 25 memory sticks ter beschikking gesteld. Het tweede deel van het project zal zijn dat de overige RKBO-scholen landelijk ook worden voorzien van een laptop met bijhorende reken instructievideo's.

De Rotary Club kijkt vol verwachting uit naar de komende resultaten die geboekt zullen worden op de RKBO-scholen in het binnenland. Dit project waar drie en een half jaar lang heel veel tijd, energie en sponsoring in is gestopt door de Rotarians en de werkgroep van leerkrachten zal na evaluatie hopelijk op nationaal gebied een goede ondersteuning voor alle leerkrachten van leerjaar 8 kunnen zijn.

Ewald Levens, trekker en initiatiefnemer van het meerjarig rekenproject.

  1. rkbo 9
  2. leerkracht 5
  3. rotary 4
  4. project 4
  5. leerkrachten 4