Op Trinidad: Geen tekort aan buitenlandse valuta

Er is geen tekort aan buitenlandse valuta in Trinidad en Tobago. De Trinidadiaanse minister van Financiën, Larry Howai, heeft dat herhaald na aanhoudende beschuldigingen van de oppositie dat de regering niet effectief omgaat met de huidige crisis van buitenlandse valuta.

Howai, een voormalig bankier, heeft het parlement verteld dat er geen valutacrisis is. "Ik herhaal dat er geen buitenlandse valutacrisis is en ik heb het niet alleen over de Amerikaanse dollar ... Ik heb het over euro, yen, pond sterling en elke andere valuta die u zoekt. Er is geen valutacrisis.” De functionaris heeft de parlementariërs voorgehouden dat er een aantal zaken spelen om fondsen op tijd binnen te krijgen. Die zaken zijn de afgelopen twintig jaar zo verlopen. Het is volgens Howai niet iets nieuws dat niet bestond en dat plotseling aan de horizon verschijnt.

De oppositie had een motie ingediend over "het falen van de overheid om effectief om te gaan met de huidige valutacrisis." De voormalige minister Colm Imbert wilde ook weten waarom personen geen Amerikaanse dollars konden kopen bij de commerciële banken ondanks de voortdurende valuta interventies die deCentrale Bank van Trinidad en Tobago pleegt.

Imbert bleef erbij dat de president van de Centrale Bank een systeem hanteert waarbij 90 procent van de beschikbare deviezen wordt geveild aan twaalf valutahandelaren. Onder deze valutahandelaren zouden ook enkelen zijn met een kleine klantenkring en toch krijgen ze grote sommen valuta voor financiële instituten die het niet nodig hebben, sprak Imbert. Jwala Rambarran, de president van de Centrale Bank is on-the-job getraind en heeft geen ervaring om een grote organisatie te leiden, verwees hij.

Toewijzingssysteem verbeterd
Rambarran heeft zijn nieuw beleid verdedigd in de Trinidadiaanse krant Guardian. Hij zei dat het veilingsysteem voor Amerikaanse dollars niet is veranderd. Het werkt volgens hem onder hetzelfde mechanisme sinds haar oprichting in mei 2012. Rambarran is twee maanden later, in juli, aangesteld. Hij merkte op dat er verbeteringen zijn aangebracht in het deviezen toewijzingssysteem en niet in het veilingsysteem. De verbeteringen zouden zijn doorgevoerd om het toewijzingssysteem uit te lijnen om zo de onevenwichtigheden op de binnenlandse valutamarkt weg te werken.Toen de markt in 1993 werd geliberaliseerd, was er een tekort van US$ 44 miljoen. Het tekort was in 2003 opgelopen tot US$ 600 miljoen vertelde de Centrale Bankpresident. “Tien jaar later, was de kloof verder vergroot tot US$ 1,2 miljard in 2013.”

Gezien het economisch herstel en de verwachte versnelde economische groei in de komende jaren, verwacht Rambarran dat de onevenwichtigheden op de valutamarkt alleen maar zullen toenemen. Hij stelt dat er een overschot is aan Amerikaanse dollars en dat de markt kan voldoen aan de vraag. “De factoren die bijdragen aan de stijgende vraag naar buitenlandse valuta, zal exponentieel alleen blijven toenemen.” De bankpresident heeft er verder op gewezen dat de recente interventies van de Centrale Bank gericht waren op de onmiddellijke handelsgerelateerde vraag, die het bedrijfsleven ten goede komt.

  1. valuta 6
  2. buitenlandse 4
  3. valutacrisis 4
  4. amerikaanse 4
  5. bank 4