Uitvoering meerjarig rekenproject Rotary stap verder

Landelijk zullen alle scholen van het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO) worden voorzien van een laptop met bijbehorende rekeninstructie video's. In eerste instantie zullen de leerkrachten van groep 8 van 25 RKBO-scholen in het binnenland worden voorzien. Deze actie is bedoeld om de leerkracht te ondersteunen tijdens de rekenles.

De Rotary Club of Paramaribo Residence (RCPR) heeft in 2018 bewust gekozen voor een duurzaam rekenproject, omdat zij "zeer bezorgd was over het rekenonderwijs en Suriname." Na brainstormsessies en evaluatie van toetsresultaten bleek dat er een grote behoefte bestond aan bijscholing van de leerkracht in het vak rekenen. Het project 'Verhoging Reken didactische vaardigheden bij de RKBO GLO – leerkracht' was toen geboren onder leiding van Rotarian Ewald Levens.

Tot en met 2020 zijn er 69 leerkrachten van het basisonderwijs getraind. De Covid-19 pandemie bracht abrupt een einde aan de fysieke training. Het RKBO was echter niet van plan op te geven en riep de hulp in van RCPR, om de trainingen om te zetten naar instructie video's. In totaal zijn er 27 instructievideo's voor onder andere breuken, decimale getallen, procenten, verhoudingen en wegsommen. Om de video te gebruiken, is het noodzakelijk dat de leerkracht de leerstof beheerst en de opbouw van de les in de gaten houdt.

Bij de instructievideo's hoort ook een hand-out waarin stapsgewijs voor de leerkracht is opgenomen hoe zo een rekenles eruit moet zien voor optimaal succes. De Rotary Club heeft 3,5 jaar gewerkt aan het project waar veel tijd, energie en sponsoring is gestopt. Zij hoopt dat na evaluatie dit project op nationaal niveau een goede ondersteuning kan zijn voor alle leerkrachten van leerjaar 8 en dat het ministerie van Onderwijs als goede en betrokken partner hieraan zal meedoen.

Annie Baynath Panday, waarnemend directeur van het RKBO heeft donderdag 31 maart de nodige attributen die horen bij de uitvoering van het rekenproject ontvangen uit handen van Margriet Nouh Chaia, president RCPR. Elke school in het binnenland van het RKBO krijgt een laptop met bijbehorende memory stick met de 27 video rekenlessen. Het gaat om een eerste groep van 25 RKBO-scholen in het binnenland.
  1. rkbo 7
  2. leerkracht 5
  3. scholen 3
  4. leerkrachten 3
  5. binnenland 3