1. vorige
  2. volgende

Ministerie arbeid heeft acties ondernomen tegen werkgelegenheidsvraagstuk


Voor wat het werkgelegenheidsvraagstuk betreft, heeft het ministerie van Arbeid in deze regeringsperiode diverse acties ondernomen, zegt minister Michael Miskin.

Zo is men naar de verschillende wijken toe gegaan zodat werkzoekenden zich konden registreren in het bestand van de Dienst Arbeidsbemiddeling met het doel de werkzoekenden aan een gepaste baan te helpen. Hiermede is getracht de drempel voor werkzoekenden te verlagen door zelf naar de doelgroep toe te gaan in plaats van dat de werkzoekenden op eigen initiatief de dienst benaderen.

In zijn toespraak ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid somde de minister enkele standaarddiensten op die het ministerie aan de gemeenschap aanbiedt, zoals:

•de dienst Arbeidsbemiddeling die bemiddelt voor werkzoekenden bij het vinden van werk. Indien nodig wordt met behulp van andere diensten werkzoekenden een vak of vaardigheden aangeleerd met het doel de kansen voor het vinden van werk op de arbeidsmarkt te vergroten.
•De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) die gericht is op scholing in technische- en dienstverlenende beroepen.
•De Stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC) biedt opleidingen voor werk in de Horeca en Toerisme sector.
•De Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) biedt jaarlijks een serie van trainingen aan voor het aanleren en aanscherpen van vaardigheden voor dienstverlenende beroepen en ondernemerschap.
•De Raad voor Coöperatiewezen is er ter stimulering van de Coöperatieve samenwerkingsvormen bij kleine ondernemingen.

Miskin sprak de hoop uit dat in de komende tijden er meer werkgelegenheid wordt gecreëerd door de overheid en de private sector volgens het Decent Work Concept. Hetgeen o.a. inhoud; arbeid onder goede arbeidsomstandigheden, met inachtneming van wet- en regelgeving, tegen een fatsoenlijk loon.

Samenwerking sociale partners

Het Decent Work Country Programma voor Suriname is aan het begin van dit jaar een feit geworden. Nadat de drie sociale partners, de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging samen de prioriteiten van dit programma hebben bepaaldkonden zij op 5 januari, overgaan tot de ondertekening van dit document met de Internationale Arbeidsorganisatie, die technische assistentie zal verlenen om de actiepunten te realiseren.

Het gaat in deze om:

•Het stimuleren van duurzaam ondernemerschap hetgeen moet zorgdragen voor werkgelegenheid.

•Het aannemen van de nog niet door Suriname geratificeerde basis conventies van de ILO. Te weten:

– de conventie betreffende het optrekken van de leeftijd om de arbeidsmarkt te betreden (the Minimum Age Convention).
– de conventie voor gelijke beloning (the Equal Remuneration Convention) en
– de Conventie voor Non-Discriminatie in werkgelegenheid en beroepen (the Non-Discrimination Convention in Employment and Occupation).

Ook de ratificatie van de conventie betreffende Arbeidsinspectie in de Landbouwsector (the Labour Inspection in Agriculture Convention) staat op de lijst van ratificaties.

Verder staat op programma:

•Het moderniseren van de arbeidswetgeving. Hiermee is reeds een aanvanggemaakt.

•Het versterken van de Arbeidsinspectie in haar uitvoeringscapaciteit.

•Het verbeteren van het Arbeidsmarkt Informatie Systeem.

•Onderzoek om de informele sector in kaart te brengen met het doel om zoveel als mogelijk deze sector in de formele sfeer te brengen.

•Maar ook het versterken van sociale dialoog is onderdeel van het programma.

  1. werkzoekenden 6
  2. ode 5
  3. ohet 5
  4. sector 4
  5. programma 4