1. vorige
  2. volgende

Nationaal Comité maakt kennis met minister Marie Levens

Het Nationaal Comité Herdenking Afschaffing Slavernij en Onderzoek Gevolgen van het Slavernijverleden onder voorzitterschap van Johan Roozer heeft op maandag 4 april een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Bij het gesprek waren ook de directeuren Sherida Zalman – Bergraaf (Algemeen Vormend Onderwijs) en Gracia Valies – Ormskirk (Beroepsonderwijs) aanwezig. Namens het Nationaal Comité waren verder aanwezig Harry Mungra, Tamyra van der Leuv en Rosita Leeflang, allen leden van de hoofdcommissie en de voorzitter van de Adviesraad, Siegmien Staphorst.

Voorzitter Roozer gaf een uiteenzetting over de structuur van het Nationaal Comité en wat de plannen zijn. Zo ziet het comité graag dat historische figuren uit de Afro-Surinaamse gemeenschap, die strijd hebben geleverd tegen de slavernij en hebben bijgedragen aan de culturele emancipatie, nationale ontwikkeling en vooruitgang worden geïncorporeerd in het geschiedenis curriculum van ons onderwijs en dat er na 40 jaar weer een nationaal onderzoek naar analfabetisme wordt gedaan; analfabetisme ondermijnt de ontwikkelingsinspanningen en vormt een rem op de sociale en economische vooruitgangvan de groep. Met het uitbannen van analfabetisme, kunnen de ontwikkelingskansen van de Afro-Surinamer en de Inheemsen worden vergroot.

Het vergroten van het aanbod aan beroepstrainingen voor jongeren binnen onder andere de thema’s kunst, cultuur, muziek, theater werd ook gevraagd. Verder vroeg Roozer naar het tot stand brengen van een samenwerking met de AdeKUS voor het opzetten van een leerstoel of een Instituut Slavernij Verleden; en het bekijken van de mogelijkheid om de duizenden Inheemse en Marron erfgoed objecten die behoren tot het Surinaams Cultureel Erfgoed en in Nederlandse museale instellingen liggen, zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor Surinamers via digitale platformen. Wij hebben de faciliteiten, kennis en deskundigen niet om objecten die behoren tot de collectie die teruggegeven moet worden door Nederland, op de juiste wijze in ons land te conserveren.

Mevrouw Staphorst vroeg speciale aandacht voor het oprichten van een monument ter herdenking van de smart en strijd van onze voorouders. Minister Levens was blij met het initiatief, omdat zij gelooft dat het ministerie het werk voor het creëren van besef van een eigen perspectief op de Surinaamse geschiedenis lang niet alleen kan doen, maar daarbij de hulp nodig heeft van particulieren. Zij stemde volledig in met het idee van het Nationaal Comité om middels onder andere storytelling en spelvormen de geschiedenis van de slavenhandel, slavernij en de strijd voor vrijheid door personen uit te leggen aan de jongeren. Er kan via tv-programma’s vanuit het ministerie ook invulling worden gegeven aan dit idee.

De minister vroeg aan het comité ook na te denken hoe zij kan helpen met de situatie na de wateroverlast in het binnenland. De leer- en ontwikkelingsachterstanden van Afro-Surinamers in het binnenland vormen decennialang een uitdaging voor het ministerie. Met de steeds aanwezige natuurlijke dreigingen, beperkte middelen, cultuurverschillen en het terughalen van de leerkrachten wordt de onderwijsachterstand steeds groter. Minister Levens kreeg tijdens de kennismaking ook de motie van een op 26 februari gehouden rondetafeldialoog overhandigd, die is getekend door representanten van de Afro- Surinaamse gemeenschap. In de motie worden de regering en De Nationale Assemblee dringend worden gevraagd uitvoering te geven aan een achttal prioriteitspunten in het kader van herdenking, verwerking, onderzoek en het creëren van duurzame welzijn en welvaart voor Afro-Surinamers en Inheemsen.

Het Nationaal Comité heeft in de afgelopen weken bezoeken gebracht aan president Santokhi en vicepresident Brunswijk en zal de komende dagen nog meer kennismakingsgesprekken voeren.

  1. comite 7
  2. nationaal 6
  3. afro 5
  4. slavernij 4
  5. minister 4
  1. Reacties uit de app

  2. Loebas

    Er is er 1 met mondcap. Wat een joke