Het worden spannende verkiezingen op 25 mei

Steeds meer mensen zien in dat de logge V-combinatie het heel moeilijk zal krijgen bij de komende verkiezingen. Vooral onder de Javanen is er geen enkele eenheid. Al twee partijen hebben de V-7 verlaten. Somohardjo zal zeker weer chanteren, is mijn prognose bij een eventuele overwinning van V-7. Meneer wil zeker ondanks zijn lage schoolopleiding wellicht wederom voorzitter van de DNA worden of anders vicepresident. Wellicht moeten we dan net als bij Lachmon hem honoris causa een “mastertitel” verlenen. In plaats van de titel meester in de rechten is internationaal het BaMa-stelsel ingevoerd. Veel Surinaamse opleidingen hebben geen enkele erkenning (waarde) meer in Nederland. Vaak moet men de genoten opleiding in Suriname in zijn geheel overdoen in Nederland. Een voorbeeld is de hoofdakte. Maar ook promoties worden al lang niet meer geaccepteerd evenals vele academische opleidingen op onze universiteit die vernoemd is naar een zogenaamde “vrijheidsstrijder” die een heel kort heeft gewoond in Suriname. Bij elkaar opgeteld nog geen 25 jaar. Reeds jaren worden pogingen gedaan om onze hoogste onderwijsinstelling naar een echte Surinaamse held te vernoemen. Zelf geef ik de voorkeur aan een vrouw bijvoorbeeld Sophie Redmond (1907 – 1955). Zij is tenminste een echte Surinaamse held en een voorbeeld van een integere intellectueel. Zij streefde voorts naar wetenschappelijk onderzoek!

Verkiezingen
Ik heb niet zomaar gekozen voor Sophie Redmond want zij deed in 1950 ook mee aan de verkiezingen als onafhankelijke kandidaat. Helaas haalde ze geen zetel. Ik vrees dat dit lot nu veel vrouwen beschoren is bij de aanstaande verkiezingen tenzij er voorkeursstemmen op vrouwen worden uitgebracht. Ook onze jongeren verdienen een reële kans! De kiezers moeten de ouderwetse (oude) mannen afstraffen (boven de 50 jaar) precies zoals dit is gebeurd in 2010 toen Het Nieuw Front maar geen verbetering kon brengen in de levensomstandigheden van de bevolking. In Suriname wordt niet bewust gestemd omdat de politieke partijen geen uitgekiend programma hebben dat na de verkiezingen wordt gerealiseerd. Door ad hoc issues worden kiezers opgeroepen een keus te maken. Uiteindelijk wordt er toch etnisch gestemd! Ik vind dit niet meer passen in deze transparante en flitsende tijd. Politieke partijen moeten gedwongen worden integere kandidaten te presenteren die niet meer dan twee termijnen mogen aanzitten in de DNA. Bovendien moet na de verkiezingen de schadeloosstelling worden afgeschaft en kandidaten voltijds parlementariër zijn. Daarnaast moet verboden worden dat ze beleidsadviseur worden. Deze constructies zijn bedacht om de fraude en corruptie te handhaven. Ik heb daarom ernstige twijfels dat een verscherpte anticorruptiewet na de verkiezingen wordt aangenomen. En gaat de V-7 de laatst aangenomen amnestiewet echt terugdraaien? Wellicht begrijpt u nu waarom er in de afgelopen periode zo weinig wetten zijn gemaakt in ons parlement. Het verouderde Reglement van Orde voor de Nationale Assemblée dient zo snel mogelijk aangepast te worden aan de actuele standaarden in deze moderne tijd. Wellicht kan van andere democratieën worden geleerd. Bovendien zullen coalitie en oppositie meer in harmonie moeten samenwerken aan de verdere vooruitgang van ons land. U kent ongetwijfeld nog de perikelen toen parlementariërs in onze hoogste College van Staat elkaar te lijf gingen. Deze taferelen gaan tegenwoordig bijna gelijktijdig de hele wereld over en beschadigen ons land in ernstige mate. De hetze die gevoerd wordt door sommige Surinamers tegen landgenoten in het buitenland moet ophouden. Vaak zijn het juist deze mensen die een boost geven aan de Surinaamse economie. Er is al een PSA-wet maar wellicht is het toch beter de Toescheidingsovereenkomst te herstellen. Daar wordt nu politiek mee bedreven zonder de betrokkenen hierover te raadplegen.

De uitslag
Hoewel al diverse prognoses en peilingen zijn gedaan, kan slechts aan de bindende uitslag door het Onafhankelijk Kiesbureau waarde worden gegeven. Tot die tijd hebben alle partijen evenveel kans! Deze kansberekening kun je natuurlijk door verschillende factoren beïnvloeden. Sommige propagandisten en opportunisten denken dit ook te kunnen doen door geweld te gebruiken en of door vernielingen aan te brengen. Ik roep de kiezers op om deze handelingen ten strengste af te keuren desnoods door op de tegenpartij te stemmen. Vandalisme accepteren wij op geen enkele wijze! Een politieke partij die geweld of gewelddadige middelen gebruikt, kan in een beschaafde democratie nooit vooruitgang en of ontwikkeling brengen. Ik vermoed dat er na de verkiezingen niet meer twee grote machtsblokken bestaan, en dat er zeker overlopers zullen zijn. Dit geldt zowel voor personen als partijen. In ons land worden overlopers bijna als helden binnengehaald, terwijl het in principe de grootste lafaards en verraders zijn die hun combinatie of partij in grote verlegenheid brengen. Toch zijn er partijen die sommige van deze overlopers op verkiesbare posities heeft geplaatst. Gaat u op hen stemmen? Tot nog toe gaat het redelijk goed met de campagne die de politieke partijen voeren. Hoe de uitslag ook mag zijn wij zullen ons erbij neer moeten leggen. Ik hoop dat er geen patstelling ontstaat bij het vormen van een regering want dat is vaak de reden dat partijen of personen overlopen. Helaas wordt dit bevorderd door omkoping en of chantage. Daarom durf ik op geen enkele wijze een voorspelling te doen. Suriname staat in ieder geval bekend als een land waar de verkiezingen eerlijk en vredig verlopen. Daar ben ik heel trots op. De onderhandelingen daarna hebben vaak minder glans gekend. Zal het in 2015 anders zijn?

Robby Roeplall (uit Nederland)

  1. verkiezingen 9
  2. partijen 8
  3. wellicht 5
  4. surinaamse 4
  5. suriname 4