Reactie op 'Drinkbare Kwik, complete onzin'

De heer Ing. Anwar Alibux, voorzitter van de stichting Samara en volgens zijn zeggen Chemische (!) Technoloog, stelt in een ingezonden stuk van 2 mei j.l. op Starnieuws dat mw Ellen Naarendorp tijdens het live milieudebat dat onlangs door het WWF is georganiseerd, zou hebben beweerd: “Kwik is (zo) niet gevaarlijk, alleen sommige vormen en je kan het drinken” Indien het daarbij was gebleven zouden wij niet hebben gereageerd, aangezien deze uitspraak volledig voor rekening komt van mevrouw Naarendorp. Hoewel ze het niet zo heeft gezegd zou je kunnen begrijpen dat een slecht verstaander er inderdaad dit van zou kunnen maken.De daaropvolgende bewering, dat deze uitspraak door de minister van Natuurlijke Hulpbronnen werd bekrachtigd raakt echter kant nog wal. Misschien doet betrokkene er goed aan om het beeld en geluidsmateriaal van de uitzending op te vragen. In de eerste plaats heeft mevrouw Naarendorp gesproken nadat de minister aan het woord is geweest. Hij kon dus die uitspraken niet bekrachtigen of ondersteunen. Minister Hok heeft op een vraag van de programmamakers slechts geantwoord dat het te simpel gesteld is om te denken dat met wetgeving en technologie het kwikvraagstuk in het binnenland zal worden opgelost. De minister gaf aan dat het eerder gaat om een maatschappelijk vraagstuk, onder andere omdat het samenhangt met het vraagstuk van werkgelegenheid. De spreker die na mevrouw Naarendorp aan het woord kwam vulde terecht aan dat ook illegaliteit een rol speelt.Het is onduidelijk waarom de heer Anwar Alibux ook in zijn stuk heeft gemeend grievende uitspraken te moeten doen aan het adres van minister Hok, die daar ook zat als voorzitter van de PALU. Ing. Alibux had zijn betrokkenheid bij het vraagstuk en zijn eventuele deskundigheid ook kunnen proberen te etaleren zonder dat hij anderen daarbij door het slijk haalde. Nu blijkt dat hij de plank volledig misslaat roept dit allerlei vragen op over zijn ware bedoelingen, zeker in deze verkiezingstijd. Maar dat laten we voorlopig dan voor zijn eigen rekening. PALU Secretariaat Massacommunicatie en PR
  1. minister 5
  2. naarendorp 4
  3. alibux 3
  4. mevrouw 3
  5. vraagstuk 3