Minister belfort naar frankrijk voor ontvangst interpol paspoort


Minister Edward Belfort van Justitie en Politie is op zaterdag2 mei naar Frankrijk afgereisd om zijn Interpol paspoort in ontvangst te nemen. Volgens de minister was dit document sedert december af, maar hij is nu pas in de gelegenheid om het officieel op te halen.

De toezegging voor de Interpol paspoorthouderschap werd gedaan door Ronald Noble, secretaris-generaal van Interpol, tijdens een bliksembezoek aan Suriname in de maand maart van het afgelopenjaar. Het bezit van een Interpol paspoort brengt met zich mee dat de houder het recht heeft op mondiale speciale dienstverleningen vanuit politieorganisaties.

Minister Belfort heeft in november 2014 geparticipeerd aan de 83ste Algemene Vergadering van de Internationale politieorganisatie, Interpol, met als thema “ Turn Back Crime”. Daar werd ook de 100ste verjaardag van de organisatie herdacht.

De prins van Monaco sprak tijdens deze meeting zijn waardering uit aan het adres van de bewindsman voor de wijze van de aanpak van de criminaliteit met name de oproep aan criminelen om zich aan te melden.

In Frankrijkvoerdede minister gedetailleerde gesprekken over de internationale politieorganisatie en grensoverschrijdende criminaliteit. Aan de orde kwam onder andere de bijstandaan Suriname tegen de moderne vormen van criminaliteit zoals cybercrime. Suriname zal verder ondersteund worden bij het opzetten van een afdeling Cybercrime en Cybersecurity.

Er zal ook een systeem ontwikkeld worden om paspoorten te screenen en zo criminelen te filteren uit de grote groep reizigers die dagelijks Suriname binnenkomt. Het systeem zal ons land in staat stellen valse paspoorten te identificeren die vaak gebruikt worden door criminelen die al gezocht worden. Dit sluit aan op het beleid van Interpol om gezochte personen van land naar land reizende te identificeren en aan te houden.

Binnen de samenwerking met Interpol zal Suriname ook toegang krijgen tot het Integrated Ballistics Information System (IBIS) van Interpol. Dit is een databank van wapens en munitie waardoor het voor de Surinaamse autoriteiten makkelijker is na te gaan wat voor soort vuurwapen en munitie is gebruikt bij een gewapend misdrijf. Volgens het gebruik binnen Interpol moet ook Suriname een bijdrage leveren aan het gezamenlijk netwerk van de internationale politieorganisatie.

  1. interpol 9
  2. suriname 6
  3. minister 4
  4. internationale 3
  5. politieorganisatie 3