1. vorige
  2. volgende

“Surinames vertegenwoordiger bij de OAS

“Surinames vertegenwoordiger bij de OAS, Niermala Badrising, sprak over de inzet van de regering om democratische beginselen te verdedigen, de democratische instellingen te versterken en goed bestuur te ondersteunen om de algehele politieke stabiliteit en ontwikkeling te ondersteunen en te waarborgen. President Bouterse heeft een prijzens- waardig initiatief genomen door het vaststellen van een gedragscode voor de campagnes van politieke partijen tijdens de democratische verkiezingen.  

Dit heeft hij gedaan om elke vorm van spanning te verminderen en een gunstig klimaat voor vrije en eerlijke competitie tijdens het verkiezingsproces te stimuleren."

Deze elke intelligentie tartende grove leugen schalde gisteren door de autoradio. Uitgerekend nadat ik interviews had afgenomen naar aanleiding van het heengaan van de 89-jarigeWilfred Lionarons. Deze nestor van de Surinaamse journalistiek zou ook slachtoffer zijn geweest in december 1982 van het militaire regime, ware hij 'toevallig' niet in de VS. Hij zette nooit meer voet aan wal in zijn 'geliefd Suriname', omdat gerechtigheid uitbleef.

Vooral NDP-aanhangers en jongeren zouden de eerste alinea meermaals moeten lezen, zodat ze goed beseffen hoe keihard de leugen weer in ons land regeert onder de bezielende leiding van de ex-dictator. Die zei toen ook via de autoradio: "Alles is onder controle", nadat de mediahuizen Radika, ABC en de Vrije Stem met militair geweld in de as waren gelegd.

Hoe verhoudt zelfamnestie zich met het "verdedigen van democratische beginselen"? Hoe verhouden talloze presidentiële achterkamercommissies zich met "versterken van democratische instellingen" en het "ondersteunen van goed bestuur"? Hoe kan een regering die niet meer kan bogen op een parlementaire meerderheid, "algehele politieke stabiliteit ondersteunen"? Of "ontwikkeling waarborgen", terwijl zij voor tientallen miljoenen wanbetaler is van het midden- en klein bedrijf? Lijkt mij een mooi vragenlijstje voor Bakana Tori Niet-Original.

Bouterses 'prijzenswaardige' gedragscode is aan flarden gebeten door zijn eigen hondsdolle partijgenoot Doekhie, die politiek andersgezinden opjaagt. "Deze crimineel Mathoera heeft genoeg geld uit de drugswereld en wapensmokkel, of ze gekozen wordt of niet", schuimbekte hij onder meer over de aspirant-politica van de VHP. Met zijn grote stilzwijgen helpt Bouterse zijn eigen initiatief om zeep. Dit ernstig nalaten is gelijk aan actief toelaten. Hij speelt het spel nog altijd als een volleerde dictator: je laat je gewillige beulen het smerige werk doen. Ik geloof er geen snars van dat de president het ook maar serieus bedoelt met zijn 'gedragscode'. Die is vooral bedoeld om de (internationale) gemeenschap zand in de ogen te strooien.

Waarom sleept Mathoera Doekhie niet voor de rechter wegens ernstige smaad? Iemand zei tegen me: "Waar er rook is er vuur". Dat is wel erg makkelijk, want zo kan iedereen rook veroorzaken. Een desastreuze controverse rondom je persoon zit niemand op te wachten, zo vlak voor de verkiezingen.

Maar ook V7 schiet schromelijk tekort in het scheppen van een 'gunstig klimaat'. Als je corruptie niet hard kan of wil maken of het 'klimaat van angst' niet kan staven, blaas dan niet zo hoog van de toren. Kom met overtuigende bewijzen. Maak niet om elke verdwenen billboard of vlag zoveel heisa alsof de democratie zelf ten onder gaat. Het is vergaand om te suggereren dat een traumahelikopter niet mag uitvliegen omdat het om "zwaargewonde VHP'ers" zou gaan.

Als het aan onze doorsnee politici ligt, zouden we alweer in een burgeroorlog verwikkeld zijn. Ik sluit me geheel aan bij Carl Breeveld, die tegenover het uit de as herrezen Radio ABC zei: "Mensen bewijzen de samenleving geen dienst door op deze manier met elkaar om te gaan. Dan wil dat zeggen dat we niet echt gegroeid zijn in democratisch denken." Mocht u nog zwevende zijn, stem dan tenminste op wijsheid. Anders blijft de leugen over en weer regeren; wilt u er nog vijf?.-.
  1. democratische 5
  2. ondersteunen 4
  3. goed 3
  4. politieke 3
  5. gedragscode 3