Opnieuw vernieling VHP-billboard

De VHP neemt kennis van nog een door vandalen vernielde billboard en wel op de hoek van de Vijfde Rijweg en het Garnizoenspad. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit in de kleine uren plaatsgehad. De VHP veroordeelt dit vandalistisch gedrag en roept voor de zoveelste op tot een fatsoenlijke verkiezingscampagne met respect voor elkaar, elkaars partij symbolen en propaganda materiaal. Het is de VHP niet ontgaan dat er met haar leden en haar materiaal enorm haatdragend wordt omgesprongen. ‘Wij spreken onze afkeuring uit over deze wijze van verkiezingspropaganda en roepen voor de zoveelste keer de President op om het volk en met name als NDP leider zijn partijleden te onderwijzen in de ethische gedragscode. Wij zullen in ieder geval alle de ons ten dienste staande middelen aanwenden om elke onrecht jegens de VHP en haar leden en propaganda materiaal te bestrijden’, aldus de VHP. Intussen is er door de partij aangifte gedaan en ook is de dc van Saramacca op de hoogte gebracht hiervan.
  1. vhp 5
  2. materiaal 3
  3. zoveelste 2
  4. partij 2
  5. propaganda 2