Oud politiewachthuis moet plaatsmaken voor Dobru

Op de hoek van de Saramaccastraat en de Zwartenhovenbrugstraat stond een oud politiewachthuisje, dat al jaren niet in gebruik was. Het was naderhand door de plaatselijke junkies zelfs omgetoverd tot een welkome slaapplaats. Intussen is het gebouw verwijderd. Dagblad Suriname heeft vernomen dat in plaats van het politiewachthuisje er op die plaats een plein komt, het Dobru Plein; althans, dat staat er op het naambord. De krant benaderde de publiciteitsdienst van de politie om wat meer informatie hierover te krijgen. Opmerkelijk is wel dat deze dienst officieel niet op de hoogte was van het feit dat het oude politieposthuis met de grond gelijk is gemaakt. Zij wisten dan ook niet wat er daar in de plaats komt.
De voorzitter van de politiebond tevens regiocommandant Robby Ramjiawan had ook geen informatie hierover. De voorzitter gaat er wel van uit dat het besluit niet van de ene op de andere dag is genomen en dat zeer zeker meerdere personen een gezamenlijk besluit hebben genomen om de omgeving op te fleuren met een plein. De regering heeft een beleid en hij gaat ervan uit dat dit beleid alleen maar goede doelen nastreeft. Een buurtbewoner om een reactie gevraagd, zei het wel erg te vinden. Een politiepost op deze locatie zou veel meer voordelen opleveren wat betreft de veiligheid van de buurt. ‘Het is een feit dat er hier ’s avonds heel veel dingen gebeuren, waar men zelfs bang is om over te praten.’

Saskia Bandhan

  1. plaats 3
  2. plein 3
  3. politiewachthuisje 2
  4. komt 2
  5. informatie 2