Ex-politiecommissaris Krishna Hussainali-Mathoera heeft toch aangifte gedaan

PARAMARIBO - Ex-politiecommissaris Krishna Hussainali-Mathoera heeft toch aangifte gedaan tegen NDP-topper Rashid Doekhie wegens smaad en laster. Dit bevestigt korpschef Humphrey Tjin Liep Shie. Hij heeft een kopie van de brief ontvangen, waarin zij naar een onderzoek vraagt. 

Doekhie, lijsttrekker van de Nationale Democratische Partij (NDP) in Nickerie, heeft twee weken geleden beschuldigende uitspraken gedaan op wijkvergaderingen dat Mathoera een crimineel zou zijn.

Mathoera heeft vooralsnog geweigerd publiekelijk op de uitspraken in te gaan. Ook dat zij aangifte heeft gedaan, wil zij niet tegenover de krant bevestigen. Tjin Liep Shie verwacht dat Mathoera alsnog reageert op de beschuldigingen

Hij onderstreept dat de politieleiding eerder deze informatie absoluut niet had. "Als de korpsleiding op de hoogte was van zulke ernstige strafbare feiten gepleegd door een ambtenaar van politie, op welk niveau dan ook, dan was er ongetwijfeld opgetreden. Ik herken het KPS helemaal niet terug in het verhaal."

Dat er aangifte is gedaan, laat Doehkie koud: "Laat ze maar doen. Iedereen heeft dat recht." Hij zegt juist blij te zijn dat de zaak wederom zal worden onderzocht. "Laten zij bewijzen dat wat ik gezegd heb, niet waar is", vervolgt Doekhie.

De politicus vindt dat hij genoeg bewijs heeft geleverd voor zijn uitspraken door slachtoffers en getuigen aan het woord te laten over deze kwestie. Hij benadrukt dat hij deze informatie enkele jaren geleden al kenbaar heeft gemaakt in De Nationale Assemblee. Volgens hem bestaat er geen betere plek dan het parlement om met dergelijke informatie een onderzoek te vragen. "Als zij het dan nog niet willen onderzoeken, dan wat moet ik doen", zegt Doekhie.

Tjin Liep Shie heeft geen aanleiding het verhaal in Bakana Tori over een politieambtenaar die in 2008 zou zijn doodgeschoten door collega's te geloven. Toch zal hij het interview met de moeder van de overleden politieman beluisteren om na te gaan of vervolgonderzoek nodig is,zo zei hij vrijdag.
  1. mathoera 4
  2. gedaan 4
  3. doekhie 4
  4. aangifte 3
  5. tjin 3