Banken hebben weinig kredietruimte

Het bankwezen overweegt een verhoging van de rentestand omdat de geldmarkt krapper is geworden. De verkrapping van de markt komt door het beroep van de Staat voor de financiering van zijn tekorten. Er is een forse toename van beleggingen van banken in schatkistpapier van de Republiek Suriname. Het particulier bedrijfsleven kan nu moeilijker aan bankleningen komen en er moeten hogere kosten worden betaald. Op dit moment is er nauwelijks kredietruimte bij het bankwezen in Suriname vandaar ook de aanpassing van de rente.Enkele banken hebben inmiddels de commerciële bankrente aangepast.De directeur van de Hakrinbank, Jim Bousaid, bevestigt dat de geldmarkt is verkrapt en dat er slechts een beperkte kredietruimte is bij diverse banken. Ook de fundingskosten zijn gestegen. De Hakrinbank heeft vooralsnog de basisrente niet aangepast, wel zijn rentekortingen verminderd, waardoor sommige cliënten nu wel een iets hogere rente betalen.De commerciële banken zullen met de Centrale Bank van Suriname in overleg treden hoe met deze gewijzigde situatie om te gaan.
  1. banken 4
  2. suriname 3
  3. bankwezen 2
  4. geldmarkt 2
  5. hogere 2